×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 26

Mulţămire pentru înălţarea drepţilor şi smerirea necredincioşilor. Să roagă prorocul pentru întoarcerea necredincioşilor. Pre cei drepţi la pocăinţă îndeamnă.

1 În zioa aceaea, cânta-voiu cântarea aceasta în pământul Iudei, zicând: „Iată, cetate tare şi mântuire va pune noao zidul şi împregiurul zidului.

2 Deşchideţi porţile să între norodul, cel ce păzeaşte dreptatea şi cel ce păzeaşte adevărul,

3 Cel ce apără adevărul şi păzeaşte pacea, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit până în veac.

4 Dumnezeule cel mare, cel veacinic.

5 Cel ce smerind ai pogorât pre cei ce lăcuiesc întru ceale înalte, cetăţi tari vei strica ca şi le vei surpa până la faţa pământului.

6 Şi le vor călca pre eale picioarele celor blânzi şi paşii celor smeriţi.

7 Calea celor binecredincioşi neatedă s-au făcut şi gata e calea celor binecredincioşi.

8 Că calea Domnului easte judecata; nădăjduit-am întru numele Tău şi întru pomenirea de carea doreaşte sufletul nostru.

9 De noapte mânecă duhul mieu cătră Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sânt poruncile Tale pre pământ, dreptate vă învăţaţi cei ce lăcuiţi pre pământ.

10 Că au încetat cel necurat; tot cel ce nu va învăţa dreptate pre pământ, adevăr nu va face. Râdice-să cel necurat, ca să nu vază mărirea Domnului.

11 Doamne, înalt e braţul Tău şi n-au ştiut, iară cunoscând să vor ruşina; pismuire va lua pre norodul cel neînvăţat şi acum focul pre cei protivnici va mânca.

12 Doamne Dumnezeul nostru, pace dă noao, că toate ne-ai dat noao.

13 Doamne Dumnezeul nostru, moşteneaşte-ne pre noi. Doamne, pre altul afară de Tine nu ştim, numele Tău numim.

14 Iară morţii viiaţă nu vor vedea, nici doftorii nu vor înviia, pentru aceasta le-ai adus asupră şi ai pierdut şi ai râdicat toată partea bărbătească a lora.

15 Adaoge lor reale, Doamne, adaoge reale celor măriţi ai pământuluib.

16 Doamne, întru năcaz ne-am adus aminte de Tine, întru năcaz mic pedepsirea Ta e noao.

17 Şi precum ceaea ce să chinuiaşte să apropie să nască şi întru durearea sa au strigat, aşea ne-am făcut celui iubit al Tău.

18 Pentru frica Ta, Doamne, în pântece am luat şic am chinuit şi am născut, duhul mântuirii Tale am făcut pre pământ; nu vom cădea, ci vor cădea cei cei lăcuiesc pre pământ.

19 Înviia-vor morţii şi să vor scula cei din mormânturi şi să vor veseli cei de pre pământ, că roaoa cea de la Tine vindecare lor easte, şi pământul necredincioşilor va cădea.

20 Mergi, norodul mieu, întră în cămara ta, închide uşea ta, ascunde-te puţin câtuşi de cât, până va treace mâniia Domnului.

21 Că, iată, Domnul din Cel Sfânt va aduce mâniia Sa preste cei ce lăcuiesc pre pământ şi va descoperi pământul sângele său şi nu va mai ascunde pre cei ucişi”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.