×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 24

Proroceaşte că vor veni răutăţi preste toată lumea. Cum că groaznică va fi zioa judecăţii, când puţini să vor mântui.

1 Iată, Domnul va strica toată lumea şi o va pustii pre ea şi va descoperi faţa ei şi va râsipi pre cei ce lăcuiesc într-însa.

2 Şi va fi norodul ca preotul şi sluga ca domnul şi slujnica ca doamna, fi-va cel ce cumpără ca cel ce vinde, şi cel ce dă împrumut, ca cel ce ia împrumut, şi cel deatoriu, ca acela cui easte deatoriu.

3 Cu stricare să va strica pământul şi cu piiardere să va piiarde pământul; că gura Domnului au grăit aceastea.

4 Plâns-au pământul şi s-au stricat lumea, plâns-au înalţii pământului.

5 Şi pământul au făcut fărădeleage pentru cei ce lăcuiesc pre dânsul, pentru că leagea Domnului o au călcat şi o au răsipit şi au schimbat poruncile şi au stricat legătura cea veacinică.

6 Pentru aceaea, blăstăm va mânca pământul, că au păcătuit cei ce lăcuiesc pre dânsul; pentru aceaea, săraci vor fi cei ce lăcuiesc pe pământ şi vor rămânea oameni puţini.

7 Plânge-va vinul, plânge-va viia, suspina-vor toţi cei ce-şi veselea sufletul.

8 Încetat-au veseliia timpenelor, încetat-au îndărăpniciia şi avuţiia necuraţilor, încetat-au glasul alăutei.

9 Ruşinatu-s-au, nu au beut vin, amară s-au făcut beutura celor ce beau.

10 Pustiitu-s-au toată cetatea, închide-va casa, ca să nu între.

11 Văietaţi-vă pentru vin pretutindinea! Încetat-au veseliia pământului, trecut-au toată veseliia pământului.

12 Şi vor rămânea cetăţi pustii şi case părăsite vor peri.

13 Aceastea toate vor fi pre pământ în mijlocul neamurilor. Precum neştine culeage maslinul, aşea vor culeage pre ei; şi de va înceta culesul,

14 Aceştia cu glas vor striga, iară cei ce vor fi rămaşi pre pământ să vor veseli împreună cu mărirea Domnului; turbura-să-va apa mării.

15 Pentru aceasta, mărirea Domnului va fi în ostroavele mării, şi numele Domnului va fi mărit:

16 „Doamne Dumnezeul lui Israil”. De la marginile pământului minuni am auzit: „Nădeajde celui binecredincios!”

17 Şi vor grăi: „Vai, călcătorilor celor ce calcă leagea!” Frică şi groază şi laţ preste voi, cei ce lăcuiţi pre pământ!

18 Şi va fi cel ce va fugi de frică va cădea în groapă, şi cel ce va scăpa din groapă prinde-să-va de laţ, că ferestrile ceriului s-au deşchis şi să vor clăti temeliile pământului.

19 Cu turburare să va turbura pământul şi cu lipsă să va lipsi pământul.

20 aPlecatu-s-au şi să va cutremura ca o colibă pământul, ca cel biiat şi ameţit; şi va cădea şi nu va putea să se scoale, pentru că l-au biruit pre el fărădeleagea.

21 Şi va fi în zioa aceaea, va pune Dumnezeu mâna preste podoaba ceriului şi preste împăraţii pământului.

22 Şi vor aduna adunarea lui, şi o vor închide întru tărie şi în temniţă; dupăb multe neamuri, cercetare va fi lor şi să va topi cărămida şi va cădea zidul.

23 Şi să va înfrunta luna şi să va ruşina soarele că va împărăţi Domnul în Sion şi în Ierusalim, şi înaintea celor bătrâni Să va mări.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.