×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 23

Mai înainte să spune cum că Navohodonosor va bate Tirul. După şeaptezeci de ani iarăşi să va înnoi.

1 Vedeniia Tirului: „Văitaţi-vă corăbiile Carhidonului, că au perit şi mai mult nu vor veni din pământul chiteilor, dusu-s-au robime!

2 Cui s-au făcut aseamenea cei ce lăcuiesc în ostrov, negoţitorii Finichiei, cei ce trec marea prin apă multă.

3 Sămânţa negoţitorilor? Ca săcerătura cea adunată, negoţitorii neamurilor.

4 «Ruşinează-te, Sidoane», zis-au marea; iară tăriia mării au zis: «Nu m-au cuprins durerile naşterii, nici am născut, nici am hrănit tineri, nici am crescut fecioare»a.

5 Şi când să va auzi în Eghipt, cuprinde-i-va pre ei dureare pentru Tir.

6 Meargeţi la Carhidon, văitaţi-vă cei ce lăcuiţi în ostrovul acesta!

7 Au, doară, aceasta au fost sumeţiia voastră din început, mai înainte de ce s-au dat el?

8 Cine au sfătuit aceastea asupra Tirului? Au mai slab easte? Au nu poate? Negoţitorii ei cei măriţi, boiarii pământului.

9 Domnul Savaot au sfătuit să strice toată sumeţiia celor măriţi şi să facă de necinste pre tot cel mărit pre pământ.

10 Lucrează pământul tău, că mai mult nu vor veni corăbii de la Carhidon.

11 Şi mâna ta, carea întărâtă pre împăraţi, mai mult nu va putea pre mare; Domnul Savaot au poruncit pentru Hanaan, ca să piiarză tăriia lui.

12 Şi vor zice: «Să nu adaogeţi mai mult a vă sumeţi şi a face strâmbătate featii Sionului, şi de vei mearge la chiteani, nici acolo nu te vei odihni.

13 Şi în pământul haldeilor, şi acesta s-au pustiit de asiriiani; şi nici acolo te vei odihni, că zidul lui au căzut».

14 Văietaţi-vă, corăbiile Carhidonului, că au perit tăriia voastră!

15 Şi va fi în zioa aceaea, părăsi-să-va Tirul şeaptezeci de ani, ca vreamea unui împărat, ca vreamea unui om, şi va fi după şeaptezeci de ani, va fi Tirul ca un cântec de curvă:

16 «Ia alăută, încungiurăb cetate, curvă uitată, zi bine cu alăuta, zi mult, ca să-ţi rămâie pomenirea ta».

17 Şi va fi după acei şeaptezeci de ani, va cerceta Dumnezeu Tirul şi iarăşi va fi cum au fost întâiu; şi va fi loc de negoţătorie tuturor împărăţiilor lumii pe faţa pământului.

18 Şi va fi negoţătoriia lui şi plata sfântă Domnului; nu lor să va aduna, ci celor ce lăcuiesc înaintea Domnuluic toată negoţătoriia lui, ca să mănânce şi să bea şi să se sature şi să fie sămn de aducere-aminte înaintea Domnului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.