×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 22

Mai înainte spune şi plânge pustiirea Ierusalimului. Mai înainte spune cum că trufaşul Somna să va robi. Iară credinciosului Eliachim şi următoriului lui să întăreaşte deregătoriia.

1 Vedeniia Văii Sionului: „Ce s-au făcut ţie, că acum v-aţi suit toţi în poduri?

2 În deşert e plină cetatea de cei ce strigă, răniţii tăi nu sânt răniţi de sabie, nici morţii tăi, morţi de războiu.

3 Toţi boiarii tăi au fugit, şi cei prinşi cumplit sânt legaţi, şi cei tari din tine departe au fugit.

4 Pentru aceaea am zis: «Lăsaţi-mă, amar voiu plânge, nu mă veţi putea mângăia de supărarea featei neamului mieu.

5 Că zioa turburării şi a pierzării şi a călcării easte, şi rătăcire de la Domnul Savaot; în Valea Sionului rătăcesc de la cel mic până la cel mare, rătăcesc în munţi.

6 Iară elamiteanii au luat tulbe şi s-au suit oameni pre cai şi s-au adunat la bătaie.

7 Şi vor fi văile tale ceale alease, să vor umplea de cară, şi călăreţii vor închide porţile tale.

8 Şi vor deşchide porţile lui Iuda şi vor privi în zioa aceaea la casele ceale alease ale cetăţii.

9 Şi vor descoperi ascunsele caselor marginii lui David. Şi au văzut că mai mulţi sânt şi cum că au abătut apa scăldătoarei ceii vechi în cetate.

10 Şi cum că au stricat casele Ierusalimului, ca să întărească zidurile cetăţii.

11 Şi v-aţi făcut voao apă întră doao ziduri mai înlăuntru de scăldătoarea cea veachie şi nu aţi căutat la Cel ce de la început o au făcut, şi pre Cel ce o au zidit pre ea nu L-aţi văzut.

12 Şi au chemat Domnul Savaot în zioa aceaea plângere şi tânguire şi radere şi încingere de saci.

13 Iară ei au făcut veselie şi bucurie, junghind viţei şi jertvind oi, ca să mănânce cărnuri şi să bea vin, zicând: ‚Să mâncăm şi să bem, că mâne vom muri!’

14 Şi descoperite sânt aceastea în urechile Domnului Savaot, că nu să va ierta voao păcatul acesta, până ce veţi muri».

15 Aceasta zice Domnul Savaot: «Mergi în cămară la Somna, cămăraşul, şi zi lui:

16 ‚Ce easte ţie aici? Şi ce-ţi easte ţie aici? Că ţ-ai cioplit aici mormânt şi ţ-ai făcut întru înalt mormânt şi ţ-ai săpat în piiatră lăcaş?

17 Iată, Domnul Savaot va lăpăda şi va sfărâma pre bărbat şi va lua îmbrăcămintea ta şi cununa ta cea mărită.

18 Şi te va lăpăda în ţară mare şi nemăsurată şi acolo vei muri; şi va pune carul tău cel frumos spre necinste, şi casa boiariului tău spre călcat.

19 Şi te vei lăpăda din isprăvniciia casii tale, şi din starea ta.

20 Şi va fi în zioa aceaea, chema-voiu pre sluga Mea, Eliachim a lui Helchie.

21 Şi-l voiu îmbrăca pre el cu îmbrăcămintea ta, şi cununa ta o voiu da lui, şi putearea şi isprăvniciia ta o voiu da în mâinile lui; şi va fi ca un părinte celor ce lăcuiesc în Ierusalim şi celor ce lăcuiesc în Iuda.

22 Şi voiu da lui cheaea casii lui David preste umărul lui şi va deşchide şi nu va fi cine să închiză şi va închide şi nu va fi cine să deşchiză, şi voiu da lui mărirea lui David şi va stăpâni şi nu va fi cine să-i grăiască împrotivă.

23 Şi-l voiu pune pre el stăpânitoriu în loc credincios şi va şedea pre scaonul măririi casii tătâne-său.

24 Şi va nădăjdui spre el tot cel mărit în casa tătâne-său, de la cel mic până la cel mare, tot vasul cel mic, de la vasul aganotilor şi vor fi supuşi lui în zioa aceaea’».

25 Aceastea zice Domnul Savaot: «Mişca-să-va omul cel întemeiat în loc credincios şi să va lua şi va cădea şi să va piiarde mărirea lui», că Domnul au grăit!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.