×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 21

Surparea Vavilonului prin midi şi prin perşi. Pedeapsa Idumeii şi a Araviei.

1 Vedeniia pustiiului: „Ca o volbură prin pustie treace, din pustie vine din pământ groaznică.

2 Vedeniia şi grea s-au vestit mie: cel defăimătoriu defaimă şi cel fără de leage face fărădeleage. Asupra mea elamiteanii şi solii perşilor, asupra mea vin; acum voiu suspina şi mă voiu mângăia pre mine însumi.

3 Pentru aceaea, s-au umplut şealele meale de slăbiciune şi dureri m-au cuprins pre mine, ca pre ceaea ce naşte, nedreptate am făcut, ca să nu auz, sârguit-am, ca să nu văz.

4 Inima mea rătăceaşte şi fărădeleagea mea mă afundă, sufletul mieu e cuprins de frică.

5 aGătiţi masa, mâncaţi, beaţi, sculaţi-vă, boiarilor, gătiţi scuturi!

6 Că aşea au zis cătră mine Domnul: «Mergi, pune ţie straje şi ce vei vedea, spune!»

7 Şi am văzut doi călăreţib, unul călare pre asin, altul călare pre cămilă,

8 Ca să auză auzire multă. Şi chiiamă pre Uriia la strajea Domnului şi zice: «Stătut-am toată zioa şi în tabără am stătut toată noaptea.

9 Şi, iată, el vine suit pre doic». Şi răspunzind, au zis: «Căzut-au Vavilonul şi toţi idolii lui şi ceale făcute de mână ale lui s-au zdrobit pre pământ!»

10 Ascultaţi, cei rămaşi şi cei necăjiţi, ascultaţi ceale ce am auzit de la Domnul Savaot! Dumnezeul lui Israil ne-au spus noao”.

11 Vedeniia Idumeii: „Cătră mine strigă din Seir: «Păziţi zăbrealele!» Păzăsc dimineaţa şi noaptea.

12 De vei căuta, caută şi la mine lăcuiaşte.

13 dÎn dumbravă seara vei dormi sau în calea lui Dedan.

14 Întru întimpinarea celui sătos de apă, aduceţi, cei ce lăcuiţi în ţara Temanului, cu pâne întâmpinaţi pre cei ce fug.

15 Pentru mulţimea celor omorâţi şi pentru mulţimea celor ce rătăcesc şi pentru mulţimea sabiilor şi pentru mulţimea arcelor săgetătoare şi pentru mulţimea celor căzuţi în războiu.

16 Că aşea mi-au zis mie Domnul: «Încă un an, ca un an al celui năimit, lipsi-va mărirea lui Chidar». Şi rămăşiţa săgetătorilor celor tari a fiilor lui Chidar să va împuţina; că Domnul Dumnezeul lui Israil au grăit”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.