×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 20

Lui Isaiia să poruncea să umble gol şi desculţ, ca aşea să prorocească golirea şi jefuirea eghipteanilor şi a etiopilor.

1 În anul în care au întrat Tanatan în Azota, când au fost trimis de Arna, împăratul asiriianilor, şi au bătut Azotul şi l-au luat,

2 Atunci au grăit Domnul cătră Isaiia, fiiul lui Amos, zicând: „Mergi şi dezbracă sacul de la şealele tale şi desculţă încălţămintele tale de la picioarele tale”. Şi au făcut aşea, umblând gol şi desculţ.

3 Şi au zis Domnul: „Precum umblă robul Mieu, Isaiia, gol şi desculţ, trei ani vor fi seamne şi minuni eghipteanilor şi etiopilor.

4 Că aşea va duce împăratul asiriianilor robimea Eghiptului şi a etiopilor, pre tineri şi pre bătrâni goli şi desculţi, acoperiţi cu ruşinea Eghiptului.

5 Şi să vor ruşina eghipteanii fiind biruiţi împreună cu etiopii, spre carii nădăjduia eghipteanii, pentru că le era lor mărire.

6 Şi vor zice lăcuitorii ostrovului acestuia în zioa aceaea: «Iată, noi am nădăjduit ca să alergăm la ei spre ajutoriu, carii n-au putut să se mântuiască de împăratul asiriianilor, şi cum ne vom mântui noi?»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.