×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 17

După ce să va bate Damascul, şi Israil să va bate. Carii vor mai rămânea să vor întoarce la Dumnezeu.

1 Cuvântul cel asupra Damascului: „Iată, Damascul să va lua dintră cetăţi şi va fi spre cădeare.

2 Părăsit în veac, zăceare şi odihnă turmelor, şi nu va fi gonitoriu.

3 Şi nu va mai fi întărit, ca să scape acolo Efraim; şi mai mult împărăţie nu va fi în Damasc, şi rămăşiţa sirilor, că nu eşti mai bun decât fiii lui Israil şi decât mărirea lor”, aceastea zice Domnul Savaot.

4 „Fi-va în zioa aceaea scădeare măririi lui Iacov, şi ceale grase ale măririi lui să vor cutremura.

5 Şi va fi ca cum ar aduna neştine săcerătură stând şi sămânţa spicelor ar săcera şi va fi în ce chip ar aduna neştine spic în vale tare.

6 Şi vor rămânea într-însa paie sau ca doao sau trei boboane de maslin pre vârv înalt, sau patru sau cinci, care rămân pre stâlpările sale”, aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil.

7 În zioa aceaea va nădăjdui omul spre Cel ce l-au făcut pre el, şi ochii lui spre Sfântul lui Israil vor căuta.

8 Şi nu vor nădăjdui spre capişti, nici spre lucrurile mâinilor sale, care le-au făcut deagetele lor, şi nu vor căuta la copaci, nici la urâciunile salea.

9 În zioa aceaea, fi-vor cetăţile tale părăsite, precum au părăsit amoreii şi eveii de faţa fiilor lui Israil.

10 Şi vor fi pustii, pentru că ai lăsat pre Dumnezeu, Mântuitoriul tău, şi nu ţ-ai adus aminte de Domnul, ajutoriul tău, pentru aceaea vei sădi răsad necredincios şi sămânţă necredincioasă.

11 Şi în zioa în carea vei sădi şi vei rătăci şi dimineaţa de vei sămâna, înflori-va spre seacere în carea zi vei moşteni şi ca tatăl omului vei împărţi fiilor tăi moşie.

12 Vai, mulţimei neamurilor celor multe ca marea, ce să învăluie, aşea vă veţi turbura şi spatele neamurilor celor multe ca apa va răsuna!

13 Ca apa multă neamurile multe, ca apa multă carea să porneaşte cu silă şi-l va scoate pre el şi departe-l va goni, ca pravul din pleave, când să vântură asupra vântului, şi ca pulberea roatei ce să învârteaşte de volbură.

14 Seara va fi plângere, până a nu să face dimineaţă, şi nu va fi; aceasta va fi partea celor ce v-au jefuit pre voi şi moştenirea celor ce v-au moştenit pre voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.