×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 16

Asupra lui Moav, că pentru sumeţiia să va smeri şi puţini vor rămânea.

1 Voiu trimite ca jivinile pre pământa. Au piiatră pustie eşti, muntele featii Sionului?

2 Că vei fi ca puiul cel luat al pasării ce zboară, fata lui Moav.

3 Şi după aceaeab, Arnonule, mai multe sfătuiaşte şi fă lui acoperemânt plânsului, purureac întru întunearec la amiiazăzi vor fugi, spăimântatu-s-au, să nu te aducid.

4 Lăcui-vor lângă tine pribeagii lui Moav, fi-vor acoperemânt voao de cătră faţa celui ce goneaşte, pentru că s-au luat ajutoriul tău şi au perit boiarul cel ce călca de tot pre pământ.

5 Şi să va găti cu milă scaonul şi va şedea pre el cu adevăr în cortul lui David, judecând şi căutând judecată, şi curând făcând dreptate.

6 Auzit-am sumeţiia lui Moav, sumeţ easte foarte, trufiia şi sumeţiia lui şi pizma lui, nu e aşea vraja ta.

7 Văieta-să-va Moav, că în Moavitida toţi să vor văieta, iară celor ce lăcuiesc în Set cugetări şi nu te vei ruşina.

8 Câmpii Esevonului vor plânge, viia din Sevama, cei ce înghiţiţi neamurile, călcaţi viile ei, până la Iazir, să nu vă împreunaţi, rătăciţi prin pustie; cei trimişi de la ea s-au părăsit, că au trecut marea.

9 Pentru aceaea, voiu plânge, ca plângerea Iazirului viia din Sevama. Copacii tăi i-au oborât Esevon şi Eleali, pentru că seacerea şi culesul tău voiu călca, şi toate vor cădea.

10 Şi să va lua bucuriia şi veseliia din vii şi în viile tale nu să vor veseli şi nu vor călca vinuri în teascuri, că au încetat.

11 Pentru aceaea, pântecele Mieu asupra lui Moav ca o alăută va suna şi ceale dinlăuntrul Mieu ca un zid le-ai înnoit.

12 Şi va fi ţie spre ruşinare, pentru că s-au ostenit Moav întru capişti şi va întra la ceale făcute de mâna sa, ca să se roage; şi nu-l vor putea mântui pre el”.

13 Acesta easte cuvântul care l-au grăit Domnul asupra lui Moav, când au grăit.

14 Şi acum au grăit Domnul, zicând: „În trei ani ai anilore năimitului, să va necinsti mărirea lui Moav cu toată avuţiia cea multă, şi va rămânea foarte mic şi necinstit”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.