×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 15

Mai înainte spune perirea moaviteanilor. Să face milă prorocului de ei.

1 Cuvântul cel asupra Moavitidii: „Noaptea va peri Moavitida, că noaptea va peri zidul Moavitidii.

2 Măhniţi-vă întru voi înşivă, că va peri şi Divonul, unde easte capiştea voastră; acolo vă veţi sui să plângeţi pentru Navaul Moavitidii, văietaţi-vă pentru tot capul pleşug; toate braţele tăiate.

3 În uliţile ei îmbrăcaţi-vă cu saci şi plângeţi preste coperişurile ei, în răspântiile ei toţi vă văietaţi cu plângere.

4 Că au strigat Esevonul şi Eleali, până la Iasa s-au auzit glasul lor, pentru aceaea şealele Moavitidii strigă, sufletul ei va cunoaşte.

5 Inima Moavitidii strigă întru sine până la Sigor, că junincă de trei ani easte, la suirea Luitului, cătră tine plângând să vor sui pre calea Aroniimului; strigă zdrobire şi cutremur.

6 Apa Nemirimului pustie va fi, şi iarba va lipsi, pentru că iarbă vearde nu va fi.

7 Au, doară, şi aşea să va mântui? Că voiu aduce pe vale aravi şi o vor lua pre ea.

8 Că au ajuns strigarea la hotarul Moavitidii şi plângerea ei până la Agaliim şi vaietul ei până la fântâna Elimului.

9 Şi apa Divonului să va umplea de sânge, că voiu aduce asupra Divonului aravi şi voiu piiarde sămânţa lui Moav şi a lui Ariil şi rămăşiţa Adamei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.