×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 13

Midii să pornesc asupra Vavilonului. Mare şi cumplită bătaia Vavilonului, va peri ca şi Sodoma şi prin el să închipuiaşte că şi lumea aşa va peri.

1 Vedeniia carea o au văzut Isaiia, fiiul lui Amos, asupra Vavilonului.

2 În muntele şesului, râdicaţi semn, înălţaţi glas lor, nu vă teameţi, chemaţi cu mâna: „Deşchideţi, boiari!

3 Eu voiu rândui şi voiu povăţui pre dânşii, uriiaşi vor veni să plinească mâniia Mea, bucurându-să şi sumeţindu-să”.

4 Glas de neamuri multe pre munţi, aseamenea de neamuri multe, glas de împăraţia şi de neamuri adunate.

5 Domnul Savaot au poruncit neamului întrarmat ca să vie din pământ de departe de la marginea temeliei ceriului, Domnul şi întrarmaţii Lui să strice toată lumea.

6 Plângeţi, că aproape easte zioa Domnului şi sfărâmare de la Dumnezeu va veni!

7 Pentru aceaea, toată mâna va slăbi şi tot sufletul omului să va spăimânta.

8 Turbura-să-vor bătrâniib şi-i vor cuprinde dureri, ca pre muiarea ceaea ce naşte; şi să vor plânge unul cătră altul şi să vor spăimânta şi-şi vor schimba faţa sa în chipul focului.

9 Că, iată, zioa Domnului vine nevindecată de mânie şi de iuţime, ca să puie lumea pustie şi să piiarză pre păcătoşi dintr-însa.

10 Că stealele ceriului şi Orionul şi toată podoaba ceriului nu-şi vor da lumina; şi să va întuneca soarele răsărind, şi luna nu-şi va da lumina sa.

11 Şi voiu poruncic la toată lumea răutăţi şi celor necuraţi păcatele lor, şi voiu piiarde sumeţiia celor fără de leage şi trufiia mândrilor o voiu smeri.

12 Şi vor fi cei rămaşi mai scumpi decât aurul nelămurit, şi omul mai scump va fi decât piiatra safirului.

13 Că ceriul să va turbura şi pământul să va clăti din temeliile sale, pentru aprinderea mâniei Domnului Savaot, în zioa în carea va veni mâniia Lui.

14 Şi vor fi cei rămaşid ca o căprioară ce fuge şi ca o oaie ce rătăceaşte şi nu easte cine să o adune, ca omul la norodul său să se întoarcă şi omul în ţara sa să fugă.

15 Că cine să va prinde birui-se-va, şi cei adunaţi vor cădea de sabie.

16 Şi pre fiii lor înaintea lor îi vor ucide, şi casele lor le vor prăda şi muierile lor le vor avea.

17 Iată, Eu voiu râdica asupra voastră pre midiiani, carii de argint nu bagă samă, nici de aur nu au lipsă.

18 Arcele tinerilor vor sfărâma şi de fiii voştri nu le va fi milă, nici fiilor tăi vor părtini ochii lor.

19 Şi va fi Vavilonul, carele să chiiamă mărit, pentru împăratul haldeilor, în ce chip au prăpădit Dumnezeu Sodomul şi Gomorul.

20 Nu să va lăcui în veaci, nici vor întra într-însul până nu vor treace multe neamuri, nici vor treace printr-însul aravii, nici păstorii nu să vor odihni într-însul.

21 Şi vor odihni acolo hiiară şi să vor umplea căsile de sunet; acolo să vor odihni sirini şi dimonii acolo vor juca.

22 Şi onochentaori acolo vor lăcui şi vor puia arici în casele lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.