×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 12

Mulţămită pentru izbăvirea şi bunătăţile lui Hristos. Îndeamnă pre norod ca să-şi aducă aminte de acealea şi să laude pre Domnul.

1 Şi vei zice în zioa aceaea: „Bine Te voiu cuvânta, Doamne, că Te-ai mâniiat pre mine şi Ţ-ai întors mâniia Ta şi m-ai miluit pre mine!

2 Iată, Dumnezeul mieu, Mântuitoriul mieu, nădăjdui-voiu spre Dânsul şi mă voiu mântui şi nu mă voiu teame pentru că mărirea mea şi lauda mea easte Domnul; şi s-au făcut mie spre mântuire”.

3 Şi scoateţi apă cu veselie din izvoarălea Mântuitoriului.

4 Şi vei zice în zioa aceaea: „Lăudaţi pre Domnul! Strigaţi numele Lui! Vestiţi întru neamuri măririle Lui! Aduceţi-vă aminte că s-au înălţat numele Lui!

5 Lăudaţi numele Domnului, că înainte au făcut, vestiţi aceastea în tot pământul!

6 Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, cei ce lăcuiţib în Sion, că S-au înălţat Sfântul lui Israil în mijlocul lui!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.