×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 11

Prorocie de naşterea lui Hristos, de judecată, de înălţarea şi întoarcerea neamurilor, de mărirea mormântului Lui. De întoarcerea rămăşiţelor lui Israil şi de credinţa neamurilor.

1 Şi va ieşi Toiaga din rădăcina lui Iese şi Floare din rădăcina lui să va înălţa.

2 Şi va odihni preste Dânsul Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţeleagerii, duhul sfatului şi al puterii, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţă.

3 Duhul teamerii de Dumnezeu Îl va umplea pre Dânsul, nu dupăb mărire va judeca, nici după graiu va mustra.

4 Ci va judeca smeritului judecată şi va mustra pre smeriţii pământului şi va bate pământul cu cuvântul gurii Sale şi cu duhul buzelor Sale va omorî pre cel necurat.

5 Şi va fi cu dreptate încins mijlocul Lui, şi cu adevăr învălite coastele Lui.

6 Şi va paşte împreună lupul cu mielul, şi pardosul va odihni împreună cu iedul, şi viţelul şi leul şi taurul împreună vor paşte şi un prunc mic va paşte pre ei,

7 Şi boul şi ursul împreună să vor paşte, şi fiii lor împreună vor fi, şi leul ca boul va mânca paiec.

8 Şi un prunc mic preste vizuniia aspidelor, şi întru aşternutul puilor aspidelor mâna îşi va pune.

9 Şi nu-i vor face rău, nici vor putea să piiarză pre nici unul în muntele cel sfânt al Mieu, pentru că s-au umplut tot pământul a cunoaşte pre Domnul, ca apa multă carea acopere mările.

10 Şi va fi în zioa aceaead rădăcina lui Iese şi Cel ce Să va scula să stăpânească neamurile; spre Dânsul neamurile vor nădăjdui şi va fi odihna Lui cinste.

11 Şi va fi în zioa aceaea, adaoage-va Domnul a-Şi arăta mâna Sa, ca să râvnească rămăşiţa norodului Său, carea va rămânea de la asiriiani şi de la Eghipt şi de la Vavilon şi de la Etiopiia şi de la elamiteani şi de la răsăriturile soarelui şi de la Araviia.

12 Şi va râdica semne întru neamuri şi va aduna pre cei pierduţi a lui Israil, şi pre cei râsipiţi a lui Iuda va strânge din patru laturi ale pământului.

13 Şi să va lua râvnireaf lui Efraim, şi vrăjmaşii lui Iuda vor peri. Efraim nu va mai pismui asupra lui Iuda, şi Iuda nu va mai năcăji pre Efraim.

14 Şi vor zbura în corăbiile celor de alt neam. Marea împreună vor prădag şi pre cei de la răsăritul soarelui şi Idumeea; şi întâiu pre Moav îşi vor pune mâinile, fiii lui Amon întâiu să vor supune.

15 Şi va pustii Domnul marea Eghiptului şi-şi va puneh mâna Sa preste râu cu vânt iute şi va lovi şeapte văi, cât va treace el încălţat.

16 Şi va fi treacere norodului Mieu celui rămas în Eghipt şi va fi lui Israil, ca în zioa când au ieşit din pământul Eghiptului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.