×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CÂNTAREA LUI SOLOMON

Capitolul 8

Darul mireasii, dragostea şi desfătarea ei.

1 Cine te va da mie pre tine, frăţiorul mieu, cel ce sugi ţiţele maicii meale, ca să te aflu afară şi să te sărut, şi mai mult nime să nu mă defaime?

2 Apuca-te-voiu şi te voiu băga în casa maicii meale şi în cămara ceii ce m-au zemislit; acolo mă vei învăţa şi te voiu adăpa cu vin mirositoriu de la curgerea rodiilor meale.

3 Stânga lui supt capul mieu, şi dreapta lui mă va îmbrăţişea pre mine.

4 Juratu-v-am pre voi, featele Ierusalimului, pre puteri şi pre tăriile ţarinii, să nu deşteptaţi şi să nu sculaţi pre iubita mea, până ce va vrea ea.

5 Cine e aceasta carea să suie albită, înflorită, răzămându-să pre frăţiorul său? Supt măr te-am deşteptat pre tine, acolo cu dureri te-au născut maica ta, acolo au cuprins durerile naşterii pre ceaea ce te-au născut pre tine.

6 Pune-mă ca o peceate pre inima ta, ca o peceate pre braţul tău, că tare easte ca moartea dragostea, grea ca iadul, râvna, aripile ei, ca aripile focului, cărbuni înfocaţi, flacările ei.

7 Apă multă nu va putea stânge dragostea, şi râurile nu o vor îneca pre ea, de va da omul toată avuţiia casii sale pentru dragostea, cu defăimare să va defăima.

8 Sora noastră mică easte şi ţiţe nu are, ce vom face sororii noastre în zioa în carea să va grăi pentru ea?

9 De easte zid, să zidim preste el băşti de argint, şi de easte uşă, să o blănim cu scânduri de chedru.

10 Eu sânt zid, şi ţiţele meale ca turnurile, eu eram înaintea ochilor lui aflând pace.

11 Vie au avut Solomon în Veelamon, dat-au viia sa păzitorilor, omul va aduce pentru roada ei o mie de arginţi.

12 Viia mea e înaintea mea, o mie lui Solomon, şi doao sute celor ce păzesc rodul ei.

13 Cel ce şezi în grădini când priiatinii iau aminte, glasul tău auzit fă-l mie.

14 Fugi, frăţiorul mieu, şi te aseamănă cu căprioara sau cu puiul cerbului în munţii mirositurilor!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.