×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CÂNTAREA LUI SOLOMON

Capitolul 5

Mirele vine în grădina mireasii.

1 Pogoare-să frăţiorul mieu în grădina sa, şi să mănânce din rodul poamelor sale.

2 Întrat-am în grădina mea, sora mea, mireasă, cules-am smirna mea cu mirosurile meale, mâncat-am pâinea mea cu miiarea mea, beut-am vinul mieu cu laptele mieu; mâncaţi, priiatini, şi beaţi şi vă îmbătaţi, fraţilor!

3 Eu dorm şi inima mea priveghiiază, glasul frăţiorului mieu bate la uşă: „Deşchide-mi, sora mea, iubita mea, porumbiţa mea, săvârşita mea, că s-au umplut capul mieu de roao şi părul mieu de picături de noapte”.

4 Dezbrăcatu-m-am de haina mea, cum mă voiu îmbrăca cu ea? Spălat-am picioarele meale, cum le voiu întina?

5 Frăţiorul mieu băgat-au mâna sa pre gaoră şi pântecele mieu s-au turburat spre el.

6 Sculatu-m-am eu să deşchiz frăţiorului mieu, din mâinile meale au picat smirnă, deagetele meale pline sânt de smirnă.

7 Pus-am mâinile meale pre încuietoare, şi am deşchis frăţiorului mieu, iară frăţiorul mieu au trecut; sufletul mieu s-au topit de cuvântul lui, căutatu-l-am pre el, şi nu l-am aflat, strigatu-l-am, şi nu m-au auzit.

8 Aflatu-m-au străjuitorii cei ce încunjură cetatea, bătutu-m-au şi m-au rănit, luatu-mi-au brobodealnicul mieu de la mine păzitorii zidurilor.

9 Juratu-v-am pre voi, featele Ierusalimului, pre puteri şi pre tăriile ţarinii, de veţi afla pre frăţiorul mieu, spuneţi lui că rănită de dragoste sânt eu.

10 Cuma frăţiorul tău de frăţior? Cea frumoasă întră muieri? Cum frăţiorul tău de frăţior? Pentru că aşea ne-ai jurat.

11 Frăţiorul mieu e alb şi rumen, ales din zeci de mii.

12 Capul lui, aur lămurit, părul lui, brazi, negru ca corbul.

13 Ochii lui, ca porumbiţele la plinirea apelor, spălate cu lapte, şezind la mulţimea apelor.

14 Obrazele lui, ca năstrăpile ceale de miros, care slobod mirosuri, buzele lui, crini care pică smirnă plină.

15 Mânile lui, verigi de aur pline de tarsis, pântecele lui, tablă de elefant preste piiatră de sapfir.

16 Pulpele lui, stâlpi de marmure în temeiuri de aur.

17 Faţa lui ca Livanul, aleasă ca chedrii, grumazii lui, dulceaţă, şi tot dor. Acesta e frăţiorul mieu, acesta e iubitul mieu, o, featele Ierusalimului.

18 Unde s-au dus frăţiorul tău, cea frumoasă întră muieri, încătro au căutat frăţiorul tău, şi-l vom căuta pre el împreună cu tine?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.