×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CÂNTAREA LUI SOLOMON

Capitolul 3

Mireasa să odihneaşte după ce au aflat pre mire.

1 În patul mieu noaptea am căutat pre carele iubeaşte sufletul mieu, căutatu-l-am şi nu l-am aflat, strigatu-l-am şi nu m-au auzit.

2 Scula-mă-voiu, dară, şi voiu încungiura cetatea, în târguri şi pre uliţe voiu căuta pre carele iubeaşte sufletul mieu, căutatu-l-am pre el şi nu l-am aflat, strigatu-l-am şi nu m-au auzit.

3 Aflatu-m-au străjile, care încungiură prin cetate: „Au, doară, aţi văzut pre cel ce iubeaşte sufletul mieu?”

4 Puţin trecând de la ei, am aflat pre carele iubeaşte sufletul mieu, ţinutu-l-am şi nu l-am lăsat, până nu l-am băgat în casa maicii meale, şi în cămara ceii ce m-au zămislit.

5 Juratu-v-am pre voi, featele Ierusalimului, pre puteri şi pre tăriile ţarinii, să nu deşteptaţi, nici să sculaţi pre iubita, până când va vrea ea.

6 Cine easte acesta care să suie din pustie, ca buciumul fumului tămâiată smirnă şi tămâie din toate pravurile făcătoriului de mir?

7 Iată, patul lui Solomon: şeasăzeci de putearnici împregiurul lui din cei tari ai lui Israil.

8 Toţi ţiind sabie, învăţaţi la războiu, bărbatului sabiia sa, preste coapsa sa, pentru frica nopţii.

9 aPat şi-au făcut şie împăratul Solomon din leamnele Livanului.

10 Stâlpii lui i-au făcut de argint şi căpătâiul lui de aur, suişul lui de porfiră, înlăuntrul lui, cu pietri aşternut, dragostea de la featele Ierusalimului.

11 Ieşiţi, featele Sionului, şi vedeţi pre împăratul Solomon cu cununa cu carea l-au încununat pre el muma lui în zioa nuntei lui şi în zioa veseliei inimii lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.