×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CÂNTAREA LUI SOLOMON

Capitolul 2

Mirele pre sine şi pre mireasă arată cum easte.

1 Eu, floarea câmpului, crinul văilor.

2 Ca crinul întră spini, aşea e iubita mea întră feate.

3 Ca mărul întră leamnele pădurii, aşea e frăţiorul mieu întră feciori, supt umbra lui am dorit şi am şezut, şi dulce e rodul lui în gâtlejul mieu.

4 Băgaţi-mă în casa vinului, grămădiţi preste mine dragoste.

5 Întăriţi-mă cu miruri, clădiţi-mă cu meri, că sânt rănită de dragoste.

6 Stânga lui supt capul mieu, şi dreapta lui mă va îmbrăţişea.

7 Juratu-v-am pre voi, featele Ierusalimului, pre puteri şi pre tăriile ţarinii, să nu deşteptaţi, nici să sculaţi pre iubita, până când va vrea ea.

8 Glasul frăţiorului mieu, iată, el vine sărind preste munţi, săltând preste dealuri.

9 Aseamenea easte frăţiorul mieu căprioarei sau puiului de cerb pre munţii lui Vetil; iată, el stă după păreatele nostru privind pre ferestri, uitându-să prin mreji.

10 Răspunde frăţiorul mieu şi zice mie: Scoală-te, vino, iubita mea, frumoasa mea, porumbiţa mea!

11 Că, iată, iarna au trecut, ploaia s-au dus şi au mers la sine.

12 Florile s-au ivit pre pământ, vreamea pleavilii au sosit, glasul turturealii s-au auzit în pământul nostru.

13 Smochinul au scos mugurii săi, viile înfloresc şi dau miros, scoală, vino, iubita mea, frumoasa mea, porumbiţa mea, şi vino!

14 Tu, porumbiţa mea, întru acoperemântul pietrii, lângă zidul cel dinainte, arată-mi faţa ta, şi mă fă să auz glasul tău, că dulce e glasul tău şi faţa ta frumoasă.

15 Prindeţi-ne noao vulpile ceale mici, care strică viile, şi viile noastre înfloresc.

16 Frăţiorul mieu mie şi eu lui, cel ce paşte întră crini.

17 Până ce va înceta zioa şi să vor pleca umbrele, întoarce-te, frăţiorul mieu, şi te aseamănă căpriorului sau puiului de cerb în munţii văilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.