×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CÂNTAREA LUI SOLOMON

Capitolul 1

Această cântare toată e în taină, plină de necuprinsa dragoste a lui Hristos cătră mireasa Sa, şi iarăşi a mireasii cătră Hristos, Mirele său.

1 Sărute-mă cu sărutarea gurii sale! Că mai bune sânt ţiţele tale decât vinul.

2 Şi mirosul mirurilor tale mai mult decât toate mirosurile. Mir vărsat easte numele tău, pentru aceaea te-au iubit pre tine fecioarele, trasu-te-au dinapoi.

3 La mirosul mirurilor tale vom alerga. Băgatu-m-au împăratul în cămara sa, bucura-ne-vom şi ne vom veseli de tine, iubi-vom ţiţele tale mai mult decât vinul, dreptatea te-au iubit pre tine.

4 Neagră sânt şi frumoasă featele Ierusalimului, ca sălaşele lui Chidar, ca corturile lui Solomon.

5 Nu vă uitaţi la mine, că m-am înnegrit, că m-au ars soarele, fiii maicii meale s-au războit asupra mea, pusu-m-au păzitoare în vii, viia mea nu o am păzit.

6 Spune mie, o, tu, pre carele iubeaşte sufletul mieu, unde paşti? Unde ţ-ai pus lăcaşul întru amiiazăzi, ca să nu fiu ca ceaea ce rătăceaşte după turmele priiatinilor tăi?

7 De nu te cunoşti pre tine, cea frumoasă întră muieri, ieşi tu pre urma turmelor, şi paşte iadele tale lângă sălaşele păstorilor.

8 Cu călărimea în carăle lui Faraon te-am asemănat pre tine, iubita mea!

9 Cât de frumoase sânt obrazele tale, ca ale turturealei, grumazul tău ca mărgealele scumpe.

10 Asemănări de aur vom face ţie, cu flori de argint.

11 Până e împăratul în culcuşul său, nardul mieu dat-au mirosul său.

12 Mănunchiu de stactie, frăţiorul mieu mie, întră ţiţele meale va petreace.

13 Strugur din Chipru e frăţiorul mieu mie, din viile Engadi.

14 Iată, frumoasă eşti, iubita mea, iată, frumoasă eşti, ochii tăi porumbi!

15 Iată, bun eşti, frăţiorul mieu, şi înfrumsăţat!

16 Patul nostru easte umbros, şi grinzile noastre de chedru, podurile caselor noastre de chiparos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.