×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

ECLISIASTUL

Capitolul 8

Înţelepciunea luminează faţa; a nu te depărta de poruncile lui Dumnezeu; omul nu ştie ceale viitoare; nici poate scăpa de moarte; cei fără de leage, pentru că-i lasă Dumnezeu, mai mult păcătuiesc; deşertăciune easte; că drepţilor şi nedrepţilor întocma li să întâmplă, ci pricina lucrurilor lui Dumnezeu nu o va afla omul.

1 Înţelepciunea omului va lumina faţa lui; iară cel fără de obraz să va urî.

2 Gura împăratului păzeaşte şi cuvântul jurământului lui Dumnezeu.

3 Nu te grăbi a mearge de la faţa lui, şi să nu stai în cuvânt rău, că tot ce va vrea va face.

4 Precum va zice împăratul, puteare are, şi cine va zice lui: „Ce faci?”

5 Cel ce păzeaşte porunca nu va cunoaşte cuvântul rău, şi vreamea judecăţii o cunoaşte inima înţeleptului.

6 Că tot lucrul are vreame şi judecată, că ştiinţa omului multă easte mai presus de el.

7 Că nu easte cine să ştie ceaea ce va fi, că în ce chip va fi cine va spune lui?

8 Nu easte om carele să aibă puteare preste duh, ca să oprească duhul; şi nu easte puteare în zioa morţii, şi nu easte răgaz în zioa războiului, şi fărădeleagea nu va mântui pre cel ce o are pre ea.

9 Şi toate aceastea le-am văzut şi am dat inima mea spre tot lucrul care s-au făcut supt soare, ca să văz toate câte cu puteare au făcut omul împrotiva omului, ca să-l năcăjească pre el.

10 Şi atunci am văzut pre cei fără de leage îngropaţi, încă şi din locul cel sfânt, şi au mers şi au fost lăudaţi în cetate pentru că aşea au făcut, ci şi aceasta easte deşertăciune.

11 Că pentru că nu să face curând judecată celor ce fac rău, pentru aceaea s-au umplut inima fiilor omeneşti ca să facă rău.

12 Cel ce au păcătuit au făcut rău de atunci şi din tinereaţele sale, că ştiu şi eu că va fi bine celor ce să tem de Dumnezeu, precum să tem de faţa Lui.

13 Şi bine nu va fi celui fără de leage, şi nu va petreace multe zile în umbră cel ce nu să teame de faţa lui Dumnezeu.

14 Easte deşertăciune carea să face pre pământ; că sânt drepţi preste carii vin reale, ca cum ar fi făcut faptele nedrepţilor, şi sânt nedrepţi cărora le vin bune, ca cum ar fi făcut faptele drepţilor. Zis-am că şi aceasta easte deşertăciune.

15 Şi am lăudat veseliia, că nu easte bine omului supt soare, fără numai a mânca şi a bea şi a să veseli, şi numai aceasta va avea din osteneala sa cea din toate zilele vieţii sale, care i le-au dat Dumnezeu lui supt soare.

16 Pentru care am dat inima mea ca să cunosc înţălepciunea, şi să văz migăiala carea s-au făcut pre pământ, că easte om carele zioa şi noaptea nu veade somn în ochii săi.

17 Şi am văzut toate lucrurile lui Dumnezeu, că nu va putea omul afla lucrul cel făcut supt soare, oricât să va osteni omul a căuta, şi nu va afla, şi oricâte va zice înţeleptul că le cunoaşte, tot nu le va putea afla.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.