×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

ECLISIASTUL

Capitolul 7

Lauda numelui bun; mai bine easte a mearge la casa plângerii decât la ospăţ; în zioa bunătăţii trăiaşte în bine; nu easte om drept care să nu greşască; mai amară decât moartea easte muiarea rea; omul e făcut drept.

1 Ce are mai mult omul? Că cine ştie care easte binele omului în viiaţă, în numărul zilelor vieţii deşertăciunei lui, şi le-au făcut pre eale ca umbra? Că cine va spune omului ce va fi după el supt soare?

2 Mai bun easte numele bun decât untuldelemn bun, şi zioa morţii decât zioa naşterii.

3 Mai bine easte a mearge la casa plângerii decât la casa ospăţului; pentru că acesta easte sfârşitul a tot omul; şi cel viu va pune ce e bun întru inima sa.

4 Mai bună e mâniia decât râsul, că prin întristarea feaţii să îndreptează inima.

5 Inima înţelepţilor în casa plângerii; iar inima nebunilor în casa veseliei.

6 Mai bine easte a auzi certarea înţeleptului decât omul care aude cântecele nebunilor.

7 Că precum easte glasul spinilor supt căldare, aşea easte râsul nebunilor; ci şi aceasta easte deşertăciune.

8 Năpastea împresură pre cel înţelept, şi strică inima bunei naşteri.

9 Mai bun easte sfârşitul cuvântului decât începutul lui; mai bun easte cel răbdătoriu decât cel înalt cu inima.

10 Să nu grăbeşti cu duhul tău a te mâniia, că mâniia în sânul nebunilor să odihneaşte.

11 Să nu zici: „Ce easte de zilele ceale mai dinainte era mai bune decât aceastea?” Că nu înţelepţeaşte ai întreba aceasta.

12 Bună e înţălepciunea cu moşie, şi mai mult foloseaşte celor ce văd soarele.

13 Că în umbra ei înţelepciunea ca umbra argintului, şi prisosinţa cunoştinţii înţelepciunii înviiază pre cel ce o are pre ea.a

14 Vezi lucrurile lui Dumnezeu, că cine va putea înfrumseţa, pre carele Dumnezeu îl va strica?

15 In zioa bunătăţii trăiaşte în bine, şi vezi în zioa răutăţii, vezi încă şi tu cu aceasta tocmirea acestora, care au făcut Dumnezeu pentru graiu, ca să nu afle omul după dânsul nimic.

16 Toate le-am văzut în zilele deşertăciunii meale; easte drept carele piiare întru dreptatea sa, şi easte nedrept carele multă vreame trăiaşte întru răutatea sa.

17 Nu fi drept prea mult, nici înţelept de prisosit, ca nu cumva să-ţi ieşi din fire.

18 Şi nu fi mult fără de leage, şi nu fi aspru, ca să nu mori nu în vreamea ta.

19 Bine easte a să ţinea pre sine întru aceastab, iară cu aceastac să nu-ţi pângăreşti mâna ta, că celor ce să tem de Dumnezeu vor ieşi toate.

20 Înţelepciunea va ajuta înţeleptului mai mult decât zeace putearnici, carii sânt în cetate.

21 Că nu easte om drept pre pământ, carele să facă bine şi să nu greşească.

22 Şi la toate cuvintele carele vor grăi cei fără de leage să nu pui inima ta, ca să nu auzi şi tu pre sluga ta blăstămându-te.

23 Că de multe ori te va vicleni pre tine, şi în multe chipuri va năcăji inima ta, pentru că şi tu ai blăstămat pre alţii mulţi.

24 Toate aceastea le-am ispitit cu înţelepciune şi am zis:

25 „Înţelepţi-mă-voiu”, şi s-au depărtat de la mine mai departe decât era, că easte adâncă adâncime şi cine o va afla pre ea?

26 Încungiurat-am eu şi inima mea, ca să ştiu şi să socotesc şi să caut înţălepciunea şi pricina, şi să cunosc fărădeleagea nebunului, şi greşala, şi rătăcirea.

27 Şi o aflu eu pre ea mai amară decât moartea, cu muiarea carea easte laţ vânătoriu, şi inima ei mreage, legătură sânt mâinile ei, cel bun înaintea feaţii lui Dumnezeu să va izbăvi de ea; iară cel păcătos să va prinde întru ea.

28 Vezi, aceasta am aflat, zis-au Eclisiastul, o dată şi mai de multe ori am cercat ca să aflu pricina,

29 Carea au cercat sufletul mieu şi nu o au aflat, un om dintru o mie am aflat, iară muiare dintru toate aceastea n-am aflat.

30 Însă, vezi, aceasta am aflat, că au făcut Dumnezeu pre om drept; iară oamenii, ei, au căutat multe cuvântări. Cine ştie înţelepciunea? Şi cine ştie dezlegarea cuvântului?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.