×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

ECLISIASTUL

Capitolul 6

Deşertăciunea şi ticăloşiia omului scump, care nici în lipsă nu îndrăzneaşte a să sluji cu ceale ce au căştigat.

1 Easte răutate carea o am văzut supt soare, şi multă easte la oameni.

2 Om, căruia dă Dumnezeu bogăţie şi aveare şi mărire, şi nimica nu easte ce să lipsască sufletului lui din toate câte pofteaşte, şi nu-l va învolnici Dumnezeu ca să mănânce dintru aceaea, că om străin mâncă aceaea; aceasta deşertăciune şi boală rea easte.

3 De ar naşte neştine o sută, şi mulţi ani ar trăi, şi cât de multe ar fi zilele anilor lui, şi sufletul lui nu să va sătura de bunătate, şi încă nici îngropăciune nu va avea, şi am zis: „Mai bine e a fi lăpădătura muierii decât acela”.

4 Că întru deşertăciune au venit, şi întru întunearec să duce, şi întru întunerec numele lui să va ascunde.

5 Şi încă soarele nu l-au văzut, nici l-au cunoscut, odihna acestuia mai multă easte decât a aceluia.

6 Şi de ar trăi de doao ori o mie de ani, şi bunătate nu au văzut, au nu toate la un loc vor mearge?

7 Toată osteneala omului de ar veni în gura lui şi încă sufletul lui nu să va sătura.

8 Că ce are înţăleptul mai mult decât nebunul? Că săracul ştie a umbla în preajma vieţii.

9 Mai bună easte vedearea ochilor decât umblarea cu sufletul; ci şi aceasta easte deşertăciune şi voia duhului.

10 Orice fie, iată, s-au chemat numele lui, şi s-au cunoscut că el easte om, şi nu să va putea judeca cu cel mai tare decât el.

11 Că sânt cuvinte multe, care înmulţesc deşertăciunea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.