×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

ECLISIASTUL

Capitolul 4

Să vădeaşte deşertăciunea aceştii vieţi prin asuprirea celor nevinovaţi; cel nebun în leane petreace; cel ce nu are moştean şi adună bogăţie; arată folosul însoţirii şi a împărăţiei deşertăciune, şi ascultarea o mai laudă decât jertva.

1 Şi-am întors eu şi am văzut toate năpăştile ceale ce să fac supt soare, şi, iată, lacrămile celor ce să năpăstuiesc, şi nu easte cine să-i mângăie pre ei, şi din mâna celor ce-i năcăjesc pre ei puteare, şi nu easte lor mângăitoriu.

2 Şi am fericit eu pre toţi cei morţi, carii au murit, mai mult decât pre cei vii, carii trăiesc până acum.

3 Şi decât amândoi aceştia mai bun easte cel ce încă nu s-au născut, carele încă n-au văzut lucrul cel rău, care s-au făcut supt soare.

4 Şi am văzut eu toată osteneala, şi împreună toată bărbăţiia lucrului, că aceasta easte râvna omului de la priiatinul său; şi aceasta încă easte deşertăciune şi aleagerea duhului.

5 Cel fără de minte îmbraţeşe mâinile sale şi-şi mănâncă cărnurile sale.

6 Mai bun easte un pumn plin cu odihnă decât doi pumni cu osteneală şi cu aleagerea duhului.

7 Şi m-am întors eu şi am văzut deşertăciune supt soare.

8 Easte unul şi nu easte al doilea, şi nici fiiu, nici frate nu are şi tot nu înceată de la toată osteneala sa, şi ochiul lui nu să satură de avuţii; şi pentru cine mă ostenesc eu, şi-mi lipsesc sufletul mieu de bunătate? Ci şi aceasta easte deşertăciune, şi migăială rea easte.

9 Mai buni sânt doi decât unul carii au plată bună pentru osteneala sa; că de va cădea unul, celalalt va râdica pre soţul său.

10 Şi vai celui ce easte singur când va cădea, că nu easte altul carele să-l râdice.

11 Şi de vor dormi doi, le va fi şi cald lor; iară unul cum să va încălzi?

12 Şi de să va scula asupra lui unul, cei doi vor sta asupra aceluia, şi funea cea întreită nu curând să rumpe.

13 Mai bun easte pruncul sărac şi înţălept decât împăratul bătrân şi fără de minte, carele mai mult nu ştie purta grijă.

14 Că din temniţă iasăa să împărăţască, iarăb şi întru împărăţiia sa s-au făcut sărac.

15 Văzut-am pre toţi cei vii, carii umblă supt soare cu tinărul cel al doilea, carele va fi în locul lui.

16 Nu easte sfârşit la tot norodul lui, la toţi câţi au fost înaintea lor, şi cei de pre urmă nu să vor veseli de dânsul, ci şi aceasta easte deşertăciune şi aleagerea duhului.

17 Păzeaşte piciorul tău, când mergi în Casa lui Dumnezeu, şi te apropie, ca să auzi că mai bună easte jertva ta decât darul celor fără de minte, că ei nu cunosc răul care-l fac.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.