×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

ECLISIASTUL

Capitolul 2

Întru curgerea desfătărilor, în adunarea bogăţiilor, în facerea căsilor şi întru toată osteneala acestora deşertăciune easte şi aleagerea duhului; şi am urât, zice; a aduna moşteanului următoriu, care nu să şti cum va fi.

1 Zis-am eu întru inima mea: „Vino acum să te ispitesc în veselie şi vezi binele”. Şi, iată, şi aceasta easte deşertăciune.

2 Râsului am zis: „Împrejurare”, şi bucuriei: „Căci faci aceasta?”a

3 Şib am socotit: Oare inima mea tragere-ar ca vinul trupul mieu, şi inima mea m-au povăţuit întru înţelepciune, ca să stăpânesc preste desfătare, până voiu vedea care e binele fiilor oamenilor, care să-l facă supt soare în numărul zilelor vieţii lor.

4 Mărit-am lucrurile meale, ziditu-mi-am case, săditu-mi-am vii.

5 Făcutu-mi-am grădini şi livezi, şi am sădit într-însele tot fealiul de pom roditoriu.

6 Făcutu-mi-am lacuri de ape, ca să ud dintr-însele dumbrava (de) leamne odrăslitoare.

7 Avut-am slugi şi slujnice, şi robi am avut, şi cirezi şi turme multe am avut, mai mult decât toţi cei ce au fost mai înainte de mine în Ierusalim.

8 Adunatu-mi-am argint şi aur, şi avuţiile împăraţilor şi ale ţărâlor. Făcutu-mi-am cântăreţi şi cântăreaţe, şi desfătările fiilor omeneşti, mestecători şi mestecătoare de vin.

9 Şi m-am mărit şi am adaosc mai mult decât toţi cei ce au fost mai înainte de mine în Ierusalim, ci şi înţelepciunea mea au fost cu mine.

10 Şi tot ce au poftit ochii miei nu am depărtat de la dânşii, şi n-am oprit inima mea de la nici o desfătare, că s-au desfătat inima mea cu toată osteneala mea, şi aceasta mi-au fost partea mea din toată osteneala mea.

11 Şi am căutat eu spre toate lucrurile meale, care le-au făcut mâinile meale, şi spre truda carea m-am ostenit a o face, şi, iată, toate sânt deşertăciune şi aleagerea duhului şi nimica nu easte prisosire supt soare.

12 Şi am căutat să văz înţelepciunea şi rătăcirea şi nebuniia, că cine e omul carele va urma sfătuirea? Oricâte au făcut aceasta.

13 Şi am văzut eu că prisoseaşte înţelepciunea pre nebunie, precum prisoseaşte lumina preste întunearec.

14 Ochii înţeleptului în capul lui, iară cel fără de minte întru întunearec umblă, şi am cunoscut eu că o întâmplare va întimpina pre toţi aceştia.

15 Şi am zis eu întru inima mea că, precum să întâmplă celui nebun, şi mie mi să va întâmpla, şi pentru ce mai mult m-am străduit eu? Şi am grăit întru inima mea că cel nebun din prisosinţă grăiaşte, ci şi aceasta e deşertăciune.

16 Că nu easte pomenirea celui înţelept cu cel nebun în veac, pentru că în zilele ceale viitoare pre toate le va acoperi uitarea, şi cum va muri cel înţelept cu cel nebun?

17 Şi am urât viiaţa, că vicleană easte asupra mea fapta cea făcută supt soare, că toate sânt deşertăciune şi aleagerea duhului.

18 Şi am urât eu toată osteneala mea, carea am ostenit supt soare, pentru că o las pre ea omului carele s-au născut după mine.

19 Şi cine ştie, oare, înţelept va fi au nebun? Şi, oare, stăpâni-va toată osteneala mea, carea m-am ostenit şi m-am străduit supt soare? Ci şi aceasta e deşertăciune.

20 Şi m-am întors eu ca să încetez cu inima mea de la toată osteneala, carea m-am ostenit supt soare.

21 Că easte om carele să osteneaşte cu înţelepciune şi cu ştiinţă şi cu bărbăţie, şi va da partea sa omului carele nu s-au ostenit întru aceaea, ci şi aceasta e deşertăciune şi răutate mare.

22 Că ce are omul din toată osteneala sa, şi din aleagerea inimii sale, cu carea s-au ostenit el supt soare?

23 Că toate zilele lui sânt ale durerilor, şi a mâniei migăiala lui, cât nici noaptea nu doarme inima lui, şi aceasta deşertăciune easte.

24 Nu easte bine omului, fără numai ce mănâncă şi ce bea, şi arată sufletului său din osteneala sa; ci şi aceasta am văzut eu că din mâna lui Dumnezeu easte.

25 Că cine va mânca şi va bea afară de Dânsul?

26 Că omului celui bun înaintea feaţii Lui i-au dat înţelepciune şi minte şi veselie; iară celui păcătos i-au dat grijă să umble şi să adune, ca să dea celui bun înaintea feaţii lui Dumnezeu; ci şi aceasta easte deşertăciune şi aleagerea duhului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.