×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

ECLISIASTUL

Capitolul 12

De Dumnezeu să-ţi aduci aminte în tinereaţe mai înainte, până a nu veni bătrâneaţele şi, mai pre urmă, moartea, şi fiind toate deşertăciune, păzeaşte poruncile lui Dumnezeu, că de toate va ceare samă.

1 Şi-ţi ado aminte de făcătoriul tău în zilele tinereaţelor tale, mai înainte de ce vor veni zilele răutăţii, şi să vor apropiia anii, întru care vei zice: „Nu easte mie întru aceştia voie”.

2 Mai înainte de ce să va întuneca soarele şi lumina şi luna şi stealele, şi să vor întoarce norii după ploaie.

3 În zioa în carea să vor clăti păzitorii casii, şi să vor cutremura bărbaţii puterii, şi vor înceta ceale ce macină, că s-au împuţinat şi să vor întuneca ceale ce văd în gauri.

4 Şi vor închide uşile în uliţă întru slăbiciunea glasului ceii ce macină, şi să vor scula la glasul pasării, şi vor smeri toate featele cântării.

5 Încă şi din înălţime vor vedea, şi va fi spăimântare în cale, şi va înflori amigdalul, şi să va îngrăşea lăcusta, şi să va râsipi chiparosul, că va mearge omul în casa veacului său şi vor încunjura pre uliţă cei ce plâng.

6 Mai înainte de ce să va rumpe funea argintului şi să va zdrobi floarea aurului, şi să va sparge vadra la izvor şi să va învârti roata la groapă,

7 Şi mai înainte de ce să va întoarce ţărâna în pământ, precum au fost, şi duhul să va întoarce la Dumnezeu, Cel ce l-au dat pre el.

8 Deşertăciunea deşertăciunilor, zis-au Eclisiastul, toate sânt deşertăciune.

9 Şi fiindcă de prisosit s-au făcut Eclisiastul înţelept, şi au învăţat pre om ştiinţă, şi ureachiia au cercat frumseaţa pildelor mult.

10 Au cercat Eclisiastul ca să afle cuvintele voiei şi să scrie drept cuvintele adevărului.

11 Cuvintele înţelepţilor, ca strămurările şi ca cuiele înfocate, care din tocmeale s-au dat de la un păstoriu.

12 Şi mai mult decât aceastea, fiiul mieu, ia aminte: Că a face cărţi multe nu easte sfârşit, şi cugetarea cea multă easte osteneală trupului.

13 Sfârşitul cuvântului tot auzi-l? Teame-te de Dumnezeu, şi poruncile Lui le păzeaşte, că aceasta easte tot omul.

14 Că toată fapta o va aduce Dumnezeu la judecată, cu tot lucrul trecut cu vedearea, ori bun, ori rău fiea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.