×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

ECLISIASTUL

Capitolul 10

Deschilinirea înţeleptului de cel nebun; ispitelor duhului putearnic stăi împrotivă; despre cel nebun şi despre slugile înălţate şi căpeteniile şi bogaţii smeriţi; hulitoriul pre ascuns şarpelui să asemenează; despre împăratul tinăr şi boiarii ce mâncă de dimineaţă.

1 Muştele murind strică dulceaţa cea tocmită a untuluidelemn, mai scumpă easte puţintică înţălepciune decât mărirea mare a nebuniei.

2 Inima înţăleptului la dreapta lui easte; iară inima celui nebun la stânga lui easte.

3 Încă şi când umblă nebunul pre cale inima lui fără de minte easte, şi toate câte gândeaşte nebunie sânt.

4 De să va sui preste tine duhul celui putearnic, să nu laşi locul tău, că tămăduirea face să înceteaze păcate mari.

5 Easte rău care l-am văzut supt soare, ca cum fără de voie ar fi ieşit de la faţa celui putearnic.

6 Pre cel nebun pus întru înălţimi mari, şi pre cei bogaţi şezând în smerenie.

7 Văzut-am pre slugi călări, şi pre domni umblând ca nişte slugi pre pământ.

8 Cel ce sapă groapă el va cădea într-însa, şi cel ce curăţeaşte gardul muşca-l-va pre el şearpele.

9 Cel ce scoate pietri osteni-se-va cu eale, şi cel ce despică leamne primejdui-se-va cu eale.

10 De va cădea fierul, şi el ş-au turburat faţa, şi puteri va întări, şi prisosinţa omului înţălepciunea.

11 De va muşca şearpele nu într-ascuns, şi nu easte folos celui ce descântă.

12 Cuvintele gurii înţăleapte sânt har, şi buzele celui fără de minte îl vor prăpădi pre dânsul.

13 Începutul cuvintelor gurii lui easte nebunie, şi sfârşitul gurii lui, rătăcire rea.

14 Şi cel nebun înmulţeaşte cuvinte; nu ştie omul ce easte şi ce va fi după el, cine-i va spune lui?

15 Osteneala nebunilor îi năcăjeaşte pre ei, ca cei ce nu ştiu mearge în cetate.

16 Vai, ţie, cetate, a căriia împărat easte tinăr, şi boiarii tăi mâncă de dimineaţă.

17 Fericit eşti tu, pământule, al căruia împărat e fecior de bun neam, şi boiarii tăi mâncă în vreamea sa, ca să se întărească, şi nu să vor ruşina.

18 Întru leane să vor pleca grinzile, şi întru întârziiarea mânilor va pica casa.

19 Pentrua râs fac pâinea, şi vinulb veseleaşte pre cei vii; şi de argint ascultă toate.

20 În cugetul tău să nu blastămi pre împărat, şi întru ascunsul cămării tale să nu blastămi pre cel bogat, că pasărea ceriului va duce glasul tău, şi carea are aripi va spune cuvântul tău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.