×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 9

Înţelepciunea, zidindu-şi casă, chiiamă la sine pre toţi, lungeaşte viiaţa, şi de muiarea nebună şi făr’ de omenie mântuiaşte; cel lipsit de minte şi hulitoriu nu va priimi învăţătura şi mustrarea, ci cel drept şi înţelept.

1 Înţelepciunea şi-au zidit şie casă şi au întărit şeapte stâlpi.

2 Junghiiat-au jertvele sale şi au amestecat în clondirile sale vin, şi au gătit masa sa ei.

3 Trimis-au pre slugile sale să chiiame cu înaltă strigare la clondiriu, grăind:

4 „Cel ce easte neînţelept să se abată la mine!” Şi celor lipsiţi de înţelepciune le-au zis:

5 „Veniţi de mâncaţi pâinea mea şi beaţi vinul carele l-am turnat voao.

6 Lăsaţi neînţelepciunea, ca în veac să împărăţiţi, şi cercaţi înţelepciunea ca să trăiţi, şi vă îndreptaţi mintea întru cunoştinţă”.

7 Cel ce învaţă pre cei răi ia şie ocară, şi cel ce ceartă pre cel necurat să ocăraşte pre sine, că certările la cel necurat sânt rane lui.

8 Nu mustra pre cei răi, ca să nu te urască, mustră pre cel înţelept şi te va iubi pre tine.

9 Dă pricină înţeleptului, şi mai înţelept va fi, arată dreptului, şi va adaoge a priimi.

10 Începutul înţelepciunii easte frica Domnului, şi sfatul sfinţilor priceaperea; iară a cunoaşte leagea easte a cugetului bun.

11 Că întru acesta chip multă vreame vei trăi şi să vor adaoge ţie anii vieţii tale.

12 Fiiule! De vei fi înţălept, ţie vei fi înţelept şi vecinilor tăi; iară de vei fi rău, numai tu sângur vei lua ceale reale. Fiiul învăţat înţelept va fi, şi pre cel neînvăţat slugă va avea. Cel ce să razimă de minciuni, acela paşte vânturile şi goneaşte pasări zburătoare, că şi-au părăsit căile viei sale şi au rătăcit din cărările agonisirii sale, şi umblă prin pustie fără de apă şi prin pământ desfătat întru seate, şi adună cu mâinile nerodire.

13 Muiarea nebună şi fără de omenie să va lipsi de pâne, carea nu ştie de ruşine.

14 Şeade în uşile casii sale pre scaon, afară, în uliţă,

15 Chemând pre cei ce trec pre cale şi-şi fac căile sale: „Cel ce easte întru voi fără de minte, abată-să la mine”.

16 Şi celor lipsiţi de minte le porunceaşte, zicând:

17 „Atingeţi-vă cu dulceaţă de pâine ascunsă şi beaţi apă dulce de furtişeag”.

18 Şi el nu ştie că pământeanii la dânsa pier şi îi duce în fundul iadului.

19 Ci fugi, nu te zăbovi la locul ei, nici întoarce ochiul tău spre dânsa, că aşea o vei treace ca o apă străină.

20 Şi treci izvorul străin, şi te depărtează de apa altora, şi nu bea din fântâna străină, ca să trăieşti multă vreame, şi să se adaogă ţie anii vieţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.