×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 7

Îndeamnă pre tinăr spre cuprinderea înţălepciunii şi paza poruncilor, şi să se ferească de linguşiturile curvelor, care pre larg le scrie.

1 Fiiule! Păzeaşte cuvintele meale şi ascunde la tine poruncile meale.

2 Fiiule! Cinsteaşte pre Domnul şi te vei întâri, şi afară de Dânsul nu te teame de altul.

3 Păzeaşte poruncile meale şi vei trăi, şi cuvintele meale ca lumina ochilor înfăşură-le la deagetele tale şi le scrie pre lăţimea inimii tale.

4 Zi înţelepciunea a fi sora ta, şi minte înţălegătoare îţi căştigă ţie.

5 Ca să te păzască de muiarea străină şi vicleană, carea te amăgeaşte cu cuvinte dulci.

6 Că privind pre fereastră din casa ei la uliţă,

7 Ori pre carele tinăr dintră feciorii cei neînţălepţi va vedea lipsit de minte.

8 Trecând pre lângă unghiul casii ei şi grăind,

9 Seara întru întunearec, când e linişte de noapte şi negură,

10 Iasă înaintea lui muiarea având chip de curvă, carea face a zbura inima tinerilor.

11 Şi easte răsfăţată şi nestâmpărată, şi în casă nu să aşază picioarele ei.

12 Că în câtăva vreame afară să dezmiiardă, şi câtăva vreame în uliţă prin tot unghiul pândeaşte.

13 După aceaea, să apucă şi-l sărută pre el, şi cu faţă fără de ruşine zice cătră el:

14 „Jertvă de pace easte mie astăzi, dau rugăciunile meale.

15 Pentru aceaea am ieşit înaintea ta, poftind faţa ta, şi te-am aflat.

16 Cu făşuri am întins patul mieu, cu aşternuturi de ceale din Eghipt am aşternut.

17 Am stropit aşternutul mieu cu şofran şi casa mea cu scorţişoare.

18 Vino să ne desfătăm cu iubire până dimineaţă, vino, şi cu dragoste să ne tăvălim.

19 Că nu easte bărbatul mieu acasă, s-au dus cale delungată.

20 Legătură de argint luând în mâinile sale, după multe zile să va întoarce la casa sa”.

21 Şi l-au abătut pre el cu multă vorbă, şi cu laţurile buzălor ei l-au tras pre el.

22 Şi el au mers după ea degrabă, şi ca un bou la junghiiare să aduce, şi ca un câne la legătură.

23 Sau ca un cerb rănit cu săgeata la ficat şi sârguiaşte ca pasărea la laţ, neştiind că pentru suflet aleargă.

24 Acum, dară, fiiule, ascultă-mă şi ia aminte cuvintele gurii meale.

25 Să nu să abată la căile ei inima ta şi să nu te rătăceşti în cărările ei, că pre mulţi rănindu-i i-au pierdut şi nenumăraţi sânt pre carii i-au omorât.

26 Căile iadului e casa ei, care duc la cămările morţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.