×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 6

A să feri de chizăşie; pre cel leaneş îl îndeamnă spre lucrare cu pilda furnicii; însămnează pre călcătoriul de leage; şasă lucruri ureaşte Domnul; îndeamnă spre paza legii, şi să nu pofteşti frumseaţea muierii, ci să te fereşti de împreunarea preacurvei.

1 Fiiule! De vei lua în chizăşie pre priiatinul tău, da-ţi-vei vrăjmaşului mâna ta.

2 Că cursă tare sânt omului buzele lui, şi să prinde cu cuvintele gurii sale.

3 Fă, fiiule, ceale ce-ţi poruncesc eu, şi te vei mântui, că vei mearge în mâinile celor răi pentru priiatinul tău, nu slăbi, ci lasă să se mânie priiatinul tău, pre carele l-ai luat în chizăşie.

4 Să nu dai somn ochilor tăi, nici să dormitezi cu geanele tale.

5 Ca să te mântuieşti ca o căprioară din cursă şi ca o pasăre din laţ.

6 Mergi la furnică, o, leaneşule, şi urmează văzând căile ei, şi fii mai înţelept decât dânsa.

7 Că aceaea, nefiind lucrătoare de pământ, nici având pre cineva să o îndeamne, nici supt stăpân fiind,

8 Îşi găteaşte vara hrană şi multă strânsoare face în vreamea săcerişului. Sau mergi la albină şi vei cunoaşte cât easte de lucrătoare şi cât de curat lucru face, ale căriia osteneale împăraţii şi proştii le aduc spre sânătate, şi de toţi easte iubită şi mărită, macar de easte şi slabă de puteare, ci, pentru înţelepciune cinstindu-o, o au luat înainte.

9 Până când, o, leaneşule, zaci? Şi când te vei scula din somn?

10 Puţin să dormi şi puţin să şezi şi puţin să dormitezi şi puţin să-ţi îmbrăţişezi pieptul cu mâinile.

11 Că apoi îţi va veni ţie, ca un călătoriu rău, sărăciia şi lipsa, ca un bun alergătoriu.

12 Iară de nu vei fi leaneş, veni-va ca un izvor săcerişul tău, şi sărăciia, ca un călătoriu rău, va fugi de la tine.

13 Omul cel fără de minte şi fără de leage umblă în căi reale, şi acela face sămn cu ochiul, şi bate cu piciorul, şi învaţă amerinţind cu deagetul.

14 Şi inima îndărăptnică meşteşugeaşte reale în toată vreamea, unul ca acela turburări face cetăţii.

15 Pentru aceaea, fără de veaste va veni la perirea şi tăiarea şi sfărâmarea nevindecată.

16 Că să bucură de toate ceale ce ureaşte Dumnezeu, şi să va sfărâma pentru necurăţiia sufletului.

17 Ochiul sumeţului, limba nedreaptă, mâinile ceale ce varsă sânge drept.

18 Şi inima ceaea ce meşteşugeaşte gânduri reale şi picioarele ceale grabnice a face rău să vor piiarde.

19 Aţâţă minciună mărturiia nedreaptă şi scorneaşte judecăţi întră fraţi.

20 Fiiule! Păzeaşte legile tătâne-tău şi nu lepăda învăţăturile maicii tale.

21 Şi le lipeaşte de sufletul tău pururea şi le înfăşură împrejurul grumazului tău.

22 Când umbli le poartă şi cu tine să fie, ca să te păzască când vei dormi, şi când te vei scula, să vorbească cu tine.

23 Că porunca legii easte sfeaşnic şi lumină şi calea vieţii şi mustrare şi învăţătură.

24 Ca să te păzască de muiarea cu bărbat şi de pâra limbii străine.

25 Fiiule! Să nu te biruiască pofta frumseaţii, nici să te vânezi cu ochii tăi, nici să te înşeale geanele ei.

26 Că preţul curvii easte cât şi al unii pâni, şi muiarea vânează sufletele bărbaţilor celor de cinste.

27 Au, doară, va ascunde cineva foc în sân şi nu-ş va arde hainele?

28 Au umbla-va cineva pre cărbuni de foc aprinşi şi nu-ş va arde picioarele sale?

29 Aşea cel ce întră la muiare cu bărbat nu va fi fără de vină, nici tot cel ce să atinge de dânsa.

30 Nu easte minune de prind pre cineva furând, că fură ca să-şi sature sufletul său cel flămând.

31 Şi de să va prinde, va plăti de şeapte ori, şi toate averile sale dându-le, să va răscumpăra pre sine.

32 Iară preacurvariul pentru lipsa minţii perire sufletului său câştigă.

33 Dureri şi ocară pătimeaşte, şi batjocura lui în veac nu să va ştearge.

34 Că plină e de râvnă mâniia bărbatului ei, şi nu-i va fi milă de el în zioa judecăţii.

35 Nu va lăsa vrajba nici pentru o plată, nici să va îmblânzi pentru multe daruri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.