×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 5

Porunceaşte a să feri de curvă şi să nu să piiarză ostenealele şi anii; muiarea sa să o iubească, şi de cea străină să fugă.

1 Fiiule! Ia aminte la înţelepciunea mea şi la cuvintele meale pleacă ureachiia ta.

2 Ca să păzeşti cugetul bun; şi ştiinţa buzelor meale poruncesc ţie.

3 Nu te uita la muiarea rea, că miiare pică din buzele muierii curve, care până la o vreame îndulceaşte grumazul tău,

4 Iară mai pre urmă mai amară decât fiiarea vei afla şi mai ascuţită decât sabiia cea de amândoo părţile ascuţită.

5 Că picioarele nebunei pogoară pre cei ce să lipesc de dânsa cu moarte la iad.

6 Şi urmele ei nu sânt stătătoare, că pre căile vieţii nu umblă, şi rătăciţi sânt paşii ei, şi nu bine cunoscuţi.

7 Deci, fiiule, ascultă-mă pre mine şi să nu faci netreabnice cuvintele meale!

8 Depărtează-ţi calea ta de la dânsa şi nu te apropiia de uşile casii ei.

9 Ca să nu dai altora viiaţa ta şi zilele tale celor nemilostivi.

10 Ca să nu să sature străinii de putearea ta şi să nu între ostenealele tale în casă străină.

11 Şi-ţi va părea rău pre urmă, când să va zdrumica carnea trupului tău.

12 Şi vei zice: „Cum am urât învăţătura şi de la mustrări s-au depărtat inima mea?

13 Nu am ascultat glasul celui ce mă certa, şi celui ce mă învăţa nu mi-am plecat ureachiia mea.

14 În puţină vreame m-am făcut întru tot răul, în mijlocul adunării şi a săborului”.

15 Fiiule! Bea apă din vasele tale şi din izvorul fântânilor tale.

16 Să se vearse ţie apele din izvorul tău, şi prin uliţile tale să treacă apele tale.

17 Să-ţi fie avearea numai ţie sângur, şi nimenea strein să nu să împărtăşască cu tine.

18 Izvorul apei tale să fie al tău, şi te veseleaşte cu muiarea cea din tinereaţele tale.

19 Cerbul dragostii şi puiul de cerb al darurilor tale să vorbească cu tine, şi a ta să-ţi urmeaze ţie şi să fie cu tine în toată vreamea.

20 Că petrecând împreună întru dragostea ei te vei înmulţi, nu fi mult cu cea străină, nici să te cuprinzi cu braţele ceiia ce nu easte a ta.

21 Că înaintea ochilor lui Dumnezeu sânt căile omului, şi toate urmele lui le socoteaşte.

22 Fărdelegile vânează pre om, şi să strange fieştecare cu lanţurile păcatelor sale.

23 Aceasta să sfârşeaşte cu cei neînvăţaţi, şi din mulţimea averii sale s-au lăpădat şi au perit pentru nebunie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.