×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 4

Înţeleptul cu pilda sa îndeamnă a cerca înţelepciunea, a căriia folosinţe le tâlcuiaşte; a să abate de la căile necuraţilor şi a cuprinde a drepţilor, pentru paza inimii, a gurii şi a paşilor.

1 Ascultaţi, fii, învăţătura părintelui şi luaţi aminte să cunoaşteţi ştiinţa.

2 Că dar bun dăruiesc voao, leagea mea să nu o părăsiţi.

3 Că şi eu am fost ascultătoriu tătâne-mieu şi iubit înaintea feaţii maicii meale,

4 Carii mă învăţa şi zicea: „Să se întărească cuvântul nostru în inima ta, păzeaşte poruncile şi nu le uita.

5 Agoniseaşte-ţi înţelepciune, câştigă-ţi ştiinţă, nu uita, nici treace cu vedearea cuvintele gurii meale, nici te abate de la graiurile gurii meale.

6 Nu o părăsi pre dânsa şi te va ţinea pre tine, iubeaşte-o şi te va păzi.

7 Înceaperea înţelepciunii easte a câştiga înţelepciune, şi întru toată agoniseala ta, agoniseaşte-ţi ştiinţă.

8 Priimeaşte-o şi o cuprinde pre ea, şi te va înălţa, cinsteaşte-o ca să te cuprinză.

9 Ca să dea capului tău cunună de daruri şi să te acopere cununa mângăierii”.

10 Auzi, fiiule, şi priimeaşte cuvintele meale, şi să vor înmulţi anii vieţii tale, ca să fie multe căile vieţii tale.

11 Că te învăţ căile înţelepciunii şi te îndreptez pre cărări dreapte.

12 Că de vei umbla, nu să vor împiedeca paşii tăi, şi de vei alerga, nu te vei osteni.

13 Ţine-te de învăţătura mea şi nu o lăsa, ci păzeaşte-o pre ea ţie spre viiaţa ta.

14 În căile necredincioşilor nu mearge, nici să râvneşti căile celor fără de leage.

15 Ori în care loc să adună tabăra, să nu mergi acolo, fugi de la dânşii şi te departă.

16 Că nu dorm până nu fac rău, şi să ia somnul de la dânşii, şi nu adorm.

17 Că aceia să hrănesc cu bucatele necurăţiei şi să îmbată cu vinul călcării de leage.

18 Iară căile drepţilor ca lumina luminează, merg şi luminează până când să plineaşte zioa.

19 Iară căile necredincioşilor sânt întunecate, că nu ştiu cum să împiiadecă.

20 Fiiule! Ia aminte graiurile meale şi de cuvintele meale alătură-ţi ureachiia ta.

21 Ca să nu scază izvoarăle tale, păzeaşte-le în inima ta.

22 Că viiaţă sânt tuturor celor ce le află pre eale şi vindecare a tot trupul.

23 Cu toată paza păzeaşte inima ta, că dintru aceastea sânt ieşirile vieţii.

24 Leapădă de la tine gura cea îndărătnică, şi buzele ceale nedreapte le depărtează de la tine.

25 Ochii tăi drept să caute, şi geanele tale drept să clipească.

26 Dreapte umblări fă cu picioarele tale şi căile tale le îndreptează.

27 Să nu te abaţi de-a dreapta, nici de-a stânga, şi-ţi abate piciorul tău de la calea cea rea.

28 Că căile ceale de-a dreapta le ştie Domnul, iară ceale de-a stânga sânt întoarte.

29 Şi El dreapte va face umblările tale, şi călătoriile tale în pace le va povăţui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.