×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 31

Nu da muierilor avuţiia ta; cei putearnici să nu bea vin, ci cei supăraţi; deşchide gura ta şi judecă drept; muiarea bărbată scumpă easte.

1 Cuvintele meale sânt grăite de la Dumnezeu, învăţătura împăratului, care l-au învăţat pre el muma lui.

2 Ce vei păzi, fiiule? Ce? Graiurile lui Dumnezeu; ţie zic, fiiule, cel întâiu născut, ce, fiiule, pântecelui meu? Ce, fiiule, rugăciunilor meale?

3 Nu da muierilor avuţiia ta şi mintea ta şi viiaţa, că mai pre urmă îţi vei muta sfatul.

4 Toate le fă cu sfat, cu sfat bea vin, cei putearnici sânt mănioşi, iară vin să nu bea.

5 Ca nu bind să-şi uite de înţelepciune şi nu vor putea judeca drept pre cei slabi.

6 Daţi beutură, care îmbată, celor ce sânt în supărări şi vin să bea celor ce sânt în dureri.

7 Ca să-şi uite de sărăcie, şi de osteneale să nu-şi mai aducă aminte.

8 Fiiule! Deşchide gura ta cu cuvântul lui Dumnezeu şi judecă pre toţi cum să cade.

9 Deşchide gura ta şi judecă drept şi fă dreptate săracului şi mişălului.

10 Muiare bărbată cine va afla? Mai scumpă easte una ca aceasta decât pietrile ceale de mult preţ.

11 Nădăjduiaşte spre dânsa inima bărbatului ei, una ca aceasta nu să va lipsi de bune agoniseale.

12 Că lucrează bărbatului său lucruri bune în toată viiaţa.

13 Agonisind lână şi in, au făcut cu mâinile sale lucruri de treabă.

14 Fost-au ca o corabie ce face neguţătorie, de departe strânge avuţiia sa.

15 Şi s-au sculat de noapte şi au dat bucate casii, şi lucruri slujnicilor.

16 Văzând moşie au cumpărat, şi din rodurile mânilor sale au sădit vie.

17 Încingându-şi mijlocul său cu tărie ş-au întărit braţul său la lucru.

18 Gustat-au că bine easte a lucra, şi nu să stânge luminarea ei toată noaptea.

19 Mâinile sale întinde spre ceale de folos, şi cotele sale le întăreaşte la fus.

20 Mâinile sale le-au deşchis săracului, şi roadă au întins celui lipsit.

21 Nu poartă grijă de ceale din casă bărbatul ei, când să zăboveaşte undeva, că toţi a ei sânt îmbrăcaţi.

22 Câte doao haine au făcut bărbatului său, şi şieşi îmbrăcăminte de vison şi de porfiră.

23 Şi cinstit easte în porţi bărbatul ei, oricând mearge întru adunare cu cei bătrâni şi cu lăcuitorii pământului.

24 Cerşafuri au făcut şi le-au vândut finiceanilor şi cingători hananeilor.

25 Întru tărie şi întru bună podoabă s-au îmbrăcat şi s-au veselit în zilele ceale de pre urmă.

26 Gura sa ş-au deşchis cu socoteală şi după leage; şi rânduială au făcut limbii sale.

27 Strânte sânt cărările casii ei şi bucatele nu le-au mâncat cu leane.

28 Înălţatu-ş-au fiii săi şi s-au îmbogăţit, şi bărbatul ei o au lăudat pre ea.

29 Multe feate au agonisit bogăţie, multe feate au făcut puteare; iară tu ai întrecut şi le-ai covârşit pre toate.

30 Plăceri mincinoasă şi frumseaţe deşearte muiereşti nu sânt întru tine, că muiarea cu minte să va binecuvânta; iară ea să laude frica Domnului.

31 Daţi ei din rodurile mâinilora ei, şi să se laude în porţi bărbatul ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.