×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 30

Cel credincios lui Dumnezeu să zice pre sine neînţelept şi cuvintele lui Dumnezeu lămurite, la care nimic nu să adaoge; de cuvântul deşert te depărtează, bogăţie şi sărăcie nu pofti; nu da sluga stăpânului său; nepotul rău blastămă; lipitoarea are trei feate; ochiul batjocoritoriu; trei sânt cu neputinţă a le priceape şi a patra nu o ştiu; pentru trei lucruri să clăteaşte pământul; patru sânt pre pământ mai mici; trei sânt pre pământ care fericit umblă, şi a patra bine mearge.

1 Aceastea zice bărbatul celor ce cred lui Dumnezeu şi încetează:

2 „Că mai neînţelept sânt decât toţi oamenii, şi înţelepciune de om nu easte întru mine.

3 Iară Dumnezeu m-au învăţat înţelepciune şi am cunoscut ştiinţa sfinţilor.

4 Cine s-au suit în ceriu şi s-au pogorât? Cine au adunat vânturile în sân? Cine au întors toată apa întru o haină? Cine au ţinut toate marginile pământului? Care e numele lui? Sau care e numele fiilor lui? Ca să cunoască,

5 Că toate cuvintele lui Dumnezeu sânt cu foc lămurite şi ajută El celor ce să cuceresc Lui.

6 Nu adaoge la cuvintele Lui, ca să nu te mustre şi să fii mincinos.

7 Doao ceiu de la Tine: să nu iai harul mieu mai înainte de ce voiu muri eu.

8 Cuvântul deşert şi mincinos depărtează-l de la mine, bogăţie şi sărăcie nu-mi da.

9 Ci-mi rânduiaşte ceale de lipsă şi ceale de ajuns.

10 Ca nu săturându-mă să mă fac mincinos şi să zic: «Cine mă vede?» Sau fiind sărac să fur şi să jor pre numele lui Dumnezeu.

11 Să nu dai pre slugă în mâinile stăpânului, ca nu cumva să te blastăme şi să piei.

12 Nepotul rău blastămă pre tatăl său şi pre mumă-sa nu o binecuvintează.

13 Nepotul rău pre sine să judecă a fi drept, şi ieşirea sa nu o au spălat.

14 Nepotul rău înalţi ochi are şi cu geanele lui să înalţă; nepotul rău dinţii are sabie şi măsealele barde, ca să mistuiască şi să mânce de tot pre cei slabi de pre pământ şi pre săracii lor dintră oameni.

15 Lipitoarei trei feate era foarte iubite, şi aceaste trei nu o sătura, şi a patra nu ajungea a zice: «Destul easte».

16 Iadul şi dragostea muierii, şi pământul neumplut de apă, şi apa şi focul nu vor zice: «Destul e».

17 Ochiul cel ce batjocoreaşte pre tată şi nu cinsteaşte bătrâneaţăle maicii să-l scobească pre el corbii din văi şi să-l mânce puii vulturilor.

18 Trei sânt mie cu neputinţă a le priceape, şi a patra nu o ştiu:

19 Urmele vulturului când zboară, şi căile şearpelui pre piiatră, şi calea corăbii(i) când mearge pre mare, şi căile omului în tinereaţe.

20 Că aceasta e calea muierii prea curve care, dacă face, să spală, zicând că nimica n-au făcut fără de cale.

21 Pentru trei lucruri să clăteaşte pământui şi a patrulea nu-l poate suferi:

22 De va împărăţi sluga şi nebunul de să va sătura de bucate,

23 Şi slujnica de va scoate pre stăpână-sa şi muiarea urâcioasă de va nimeri bărbat bun.

24 Şi patru sânt pre pământ mai mici, aceastea sânt mai înţăleapte decât ceale înţăleapte:

25 Furnicile, care nu au puteare şi-şi gătesc vara hrană;

26 Şi aricii, neam slab, carii îşi fac în pietri casăle sale;

27 Lăcusta împărat n-are, şi dintru o poruncă mearge la tabără cu bună rânduială;

28 Şi nevăstuica care să razămă pre mâni şi lezne să poate prinde şi lăcuiaşte în polăţile împăraţilor.

29 Şi trei sânt care fericit umblă şi a patra care bine mearge:

30 Puiul de leu, cel ce easte mai tare întră dobitoace, carele nu să întoarce, nici să teame de dobitoc;

31 Şi cocoşul care umblă întră găini cu sfat bun; şi ţapul care povăţuiaşte turma; şi împăratul carele grăiaşte în neamuri.

32 De te vei da pre tine la veselie şi vei întinde mâna ta cu sfadă, te vei necinsti.

33 Mulge lapte şi va fi unt, şi de vei stoarce nările, va ieşi sânge; iară de vei trage afară cuvinte, vor ieşi vrăjbi şi sfăzi”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.