×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 3

Înţelepciunea lungeaşte viiaţa; mila şi adevărul să nu să părăsească, nădeajdea spre Dumnezeu, teamerea de Dumnezeu; Dumnezeu să Se cinstească; certarea lui Dumnezeu cu veselie a o priimi; lauda înţelepciunii celor ce urmează înţelepciunea toate le sânt norocite; degrab a da priiatinului şi a nu-i face rău; nu a să prici; celor răi a nu urma perirea celor fără de leage, ci blagosloveniia cuvioşilor.

1 Fiiule! Nu uita legile meale, şi cuvintele meale să le păzască inima ta.

2 Că lungimea vieţii şi anii zilelor şi pace vor adaoge ţie.

3 Milosteniia şi credinţa să nu-ţi lipsască, şi le înfăşură pre eale împrejurul grumazilor tăi, şi le scrie pre leazpezile inimii tale, şi vei afla har.

4 Şi să gândeşti bune înaintea Domnului şi a oamenilor.

5 Fii nădăjduind cu toată inima spre Dumnezeu, iară cu înţelepciunea ta nu te mări.

6 Întru toate căile tale să o cunoşti pre dânsa, ca să îndrepteaze căile tale.

7 Nu fi înţelept întru tine singur, ci te teame de Dumnezeu şi te fereaşte de tot răul.

8 Atunci va fi vindecare trupului tău şi pază oaselor tale.

9 Cinsteaşte pre Domnul din ostenealele. tale ceale dreapte şi-I dă Lui pârgă din toate rodurile tale ceale dreapte.

10 Ca să se umple jitniţile tale de mulţime de grâu, şi să se vearse teascurile tale de vin.

11 Fiiule! Nu defăima învăţăturile Domnului, nici slăbit fiind certat de la Dânsul.

12 Că pre carele iubeaşte Domnul îl ceartă şi bate pre tot fiiul pre carele priimeaşte.

13 Fericit easte omul carele au aflat înţelepciunea şi muritoriul carele au cunoscut ştiinţa.

14 Că mai bună easte neguţătoriia aceştiia decât vistieriile aurului şi ale argintului.

15 Că mai scumpă easte decât pietrile ceale de mult preţ, nu stă ei nimica împrotivă ce easte rău, cunoscută easte tuturor celor ce o iubesc pre ea, şi tot ce easte scump nu easte ei vreadnic.

16 Lungimea zilelor şi anii vieţii sânt în dreapta ei, şi în stânga ei, bogăţie şi mărire, şi din gura ei iasă dreptatea, leagea şi mila pre limbă le poartă.

17 Căile ei sânt căi bune şi toate cărările ei cu pace.

18 Pom de viiaţă easte tuturor celor ce să lipesc de dânsa şi celor ce să razimă de ea ca pre Domnul întemeiaţi.

19 Dumnezeu cu înţelepciunea au întemeiat pământul şi au gătit ceriurile cu priceaperea.

20 Şi întru cunoştinţa Lui adâncurile s-au deşchis şi norii au izvorât apă.

21 Fiiule! Să nu treci, ci păzeaşte sfatul mieu şi gândul.

22 Ca să fie viu sufletul tău, şi să fie har împrejurul grumazului tău, şi va fi vindecare trupului tău şi purtare de grijă de oasăle tale.

23 Ca să umbli în pace având nădeajde în toate căile tale şi ca să nu să potignească piciorul tău.

24 Că, de vei şădea, fără de frică vei fi, şi, de vei dormi, dulce vei dormi.

25 Şi nu te vei teame de frica ce va veni asupră-ţi, nici de năvălirile necredincioşilor ceale împresurătoare.

26 Că Domnul va fi întru toate căile tale şi va întări piciorul tău, ca să nu te clăteşti.

27 Nu te lăpăda a nu face bine celui lipsit, când poate a ajuta mâna ta.

28 Nu zice: „Du-te şi să te întorci şi mâne îţi voiu da”, putând tu face bine, că nu ştii ce va aduce cea viitoare.

29 Nu meşteşugi reale asupra priiatinului tău, carele vine de airea şi nădăjduiaşte spre tine.

30 Nu fi iubitoriu de vrajbă împrotiva omului în zădar, ca să nu-ţi facă ţie ceva rău.

31 Nu-ţi agonisi ocările oamenilor răi, nici urma căilor lor.

32 Că necurat easte înaintea Domnului tot călcătoriul de leage, şi cu cei drepţi nu să împreună.

33 Blăstămul Domnului în casele celor necredincioşi, iară curţile drepţilor bine să cuvântă.

34 Domnul mândrilor stă împrotivă, iară celor smeriţi le dă dar.

35 Cei înţelepţi vor moşteni mărire, iară cei necredincioşi au înălţat ocară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.