×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 29

Mai bun e cel ce mustră decât cel tare la cerbice; când să laudă drepţii; împăratul drept; cel ce tăgăduiaşte înaintea priiatinului; dreptul ştie face judecată; oamenii cei fără de leage; cei părtaşi la sângiuri; toată măniia sa arată cel neînţelept; a împăratului, care ascultă cuvântul nedrept; împrumutătoriul şi deatoraşul; bătăile şi mustrările; unde sânt mulţi necredincioşi; ceartă pre fiiul tău; de vei vedea pre vreun om grabnic la cuvinte; omul mănios; sumeţiia smereaşte; cel ce să împărtăşeaşte cu furul; urât e înaintea Domnului omul nedrept.

1 Mai bun easte omul cel ce mustră decât omul cel vârtos la cerbice, că, fără de veaste arzindu-să el, nu easte vindecare.

2 Când să laudă drepţii, să veselesc noroadele; iară de boiarii cei necredincioşi suspină bărbaţii.

3 De omul cel ce iubeaşte învăţătura să veseleaşte tatăl lui; iară cel ce paşte curve piiarde-va avuţiia.

4 Împăratul drept rădică ţara, iară bărbatul fără de leage o strică.

5 Cel ce găteaşte înaintea feaţii priiatinului său mreajă în picioarele sale o pune pre ea.

6 Omului celui ce păcătuiaşte mare e laţul; iară dreptul în bucurie şi desfătare va fi.

7 Ştie dreptul face judecată săracilor; iară cel necredincios nu va priceape judecata, şi cel sărac nu are priceapere a să cunoaşte pre sine.

8 Oamenii cei fără de leage au aprins cetatea; iară cei înţelepţi au întors mâniia.

9 Bărbatul înţelept judecă pre neamuri; iară omul rău, mâniindu-să, să face de batjocură şi nu să îngrozeaşte.

10 Bărbaţii cei părtaşi la sângiuri vor urî pre cel cuvios; iară cei drepţi vor căuta sufletul lui.

11 Toată mâniia sa şi-o arată cel neînţelept; iară cel înţelept şi-o ţine pre rând.

12 A împăratului carele ascultă cuvântul nedrept, toţi cei supuşi lui sânt fără de leage.

13 Împrumutătoriul şi deatoraşul unul cu altul s-au întâlnit; iară Domnul pre amândoi îi va cerceta.

14 Împăratul cel ce cu adevăr judecă pre săraci, scaonul lui întru mărturie să va pune.

15 Bătăile şi mustrările dau înţelepciune; iară pruncul cel ce umblă după voia sa ruşinează pre părinţii săi.

16 Unde sânt mulţi necredincioşi, multe păcate să fac; iară când cad aceia, drepţii să umplu de frică.

17 Ceartă pre fiiul tău şi te va odihni, şi va da podoabă sufletului tău.

18 Să nu fii tâlcuitoriu neamului fără de leage; iară cel ce păzeaşte leagea fericit easte.

19 Cu cuvintele nu să va învăţa sluga îndărătnică, că de va şi înţăleage, tot nu va asculta.

20 De vei vedea pre vreun om grabnic la cuvinte, să ştii că mai multă nădeajde are cel fără de minte decât el.

21 Cel desfrânat din pruncie slugă va fi şi mai târzâu îi va părea rău de aceasta.

22 Omul mănios rădică price, iară bărbatul cel greu la mănie apără păcatul.

23 Sumeţiia pre om smereaşte; iară pre cei ce gândesc cu smerenie îi întăreaşte cu mărire Domnul.

24 Cel ce să împărtăşeaşte cu furul ureaşte şi sufletul său şi, de să va pune jurământ, auzind nu vor spune.

25 Cel ce să teame şi să ruşinează de oameni să împiiadecă; iară cel ce nădăjduiaşte spre Domnul veseli-să-va.

26 Necurăţiia la om dă greşală; iară cel ce nădăjduiaşte spre Domnul să va mântui.

27 Mulţi slujesc feaţelor povăţuitorilor; iară de la Domnul să face dreptate omului.

28 Urât e înaintea dreptului omul nedrept, şi urâtă e celui fără de leage calea cea dreaptă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.