×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 28

Pentru fuga necredinciosului şi neteamerea isteţului; pentru păcatele necredincioşilor să fac judecăţi; cel tare năpăstuiaşte pre sărac; oamenii răi nu gândesc judecată; mai bun e săracul drept decât bogatul mincinos; cel ce nu vrea a asculta leagea; cel ce face pre cel drept să rătăcească; celui bogat i să pare a fi înţelept; cel ce acopere necurăţiia sa; fericit e omul carele să teame de toate; leul flămând şi lupul sătos; împăratul cel lipsit; cel ce ia în chizeşie pre cel vinovat de moarte; cel pismos grăbeaşte a să îmbogăţi; cel ce dă săracilor; în locurile necredincioşilor suspină drepţii.

1 Fuge necredinciosul negonindu-l nime; iară dreptul ca un leu îndrăzneaşte.

2 Pentru păcatele necredincioşilor judecăţi să stârnesc; iară omul isteţ le va potoli.

3 Cel tare întră cei necredincioşi năpăstuiaşte pre săraci ca o ploaie mare şi nefolositoare.

4 Aşea cei ce au părăsit leagea laudă necurăţiia; iară cei ce iubesc leagea să îngrădesc cu zid.

5 Oamenii răi nu gândesc judecată; iară cei ce caută pre Domnul la toate iau aminte.

6 Mai bun e săracul carele umblă cu adevăr decât bogatul mincinos.

7 Fiiul înţelegătoriu păzeaşte leagea; iară cel ce paşte necurăţiia necinsteaşte pre tatăl său.

8 Cel ce înmulţeaşte avuţiia sa cu camete şi cu lăcomii o adună pre ea celui ce miluiaşte pre săraci.

9 Cel ce-şi întoarce ureachiia sa ca să nu auză leagea, el însuşi îşi defaimă rugăciunea sa.

10 Cel ce face pre cei drepţi să rătăcească pre cale rea, el însuşi va cădea în perire; iară cei fără de leage vor treace ceale bune şi nu vor întra la eale.

11 Omul bogat să pare şie că e înţelept, iară tot cel înţelept îi va defăima pre ei.

12 Pentru ajutoriul drepţilor multă mărire să face; iară în locurile necredincioşilor să prind oamenii.

13 Cel ce acopere necurăţiia sa nu să va îndrepta; iară cel ce spune mustrările iubi-să-va.

14 Fericit e omul carele să teame de toate pentru evlavie, iară cel vârtos la inimă cădea-va în reale.

15 Leu flămând şi lup sătos easte cel ce te răneaşte, sărac fiind de neam sărac.

16 Împăratul cel lipsit de vinituri mare asupritoriu easte; iară cel ce ureaşte nedreptatea multă vreame va trăi.

17 Cel ce ia în chizăşie pre omul cel ce easte în vină de moarte pribeag va fi şi nu în linişte. Ceartă pre fiiul şi te va iubi, şi va da podoabă sufletului tău, şi nu va asculta de neamul cel fără de leage.

18 Cel ce umblă drept să va ajuta; iară cel ce umblă în căi strâmbe să va încurca.

19 Cel ce lucrează pământul său să va sătura de pâine; iară cel leaneş să va umplea de sărăcie.

20 Omul cel vreadnic de credinţă cu multe să va binecuvânta; iară cel rău nu va fi nepedepsit.

21 Cel ce nu să ruşinează de feaţele drepţilor nu easte bun, unul ca acesta pentru o bucată de pâine va vinde pre om.

22 Grăbeaşte a să îmbogăţi omul cel pismos şi nu ştie că cel milostiv îl va stăpâni pre el.

23 Cel ce mustră căile omului har va avea mai mult decât cel ce să îmbunează cu limba.

24 Cine leapădăa pre tată sau pre mumă şi i să pare că nu păcătuiaşte, acesta easte părtaş omului necredincios.

25 Omul nesăţios va judeca în deşert; iară cel ce nădăjduiaşte spre Domnul cu grijă va fi.

26 Cel ce nădăjduiaşte cu inimă îndrăzneaţă, unul ca acesta e nebun; iară cel ce umblă cu înţelepciune mântui-să-va.

27 Cel ce dă săracilor nu să va lipsi; iară cel ce întoarce ochiul său în multă lipsă va fi.

28 În locurile necredincioşilor suspină drepţii; iară întru perirea acelora să vor înmulţi drepţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.