×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 27

A nu să lăuda cu ceale viitoare; să nu să laude pre sine; cât e de cumplită măniia celui făr’ de minte; certarea descoperită; a răbda de la priiatin, sufletul sătul batjocoreaşte faguri; pre priiatin a nu-l părăsi; cel isteţ să ascunde de reale; picăturile scot pre om iarna din casă; fier pre fier ascute; cel ce sădeaşte smochin; precum nu samănă faţă cu faţă; iadul şi perirea nu să satură; cercarea argintului şi a aurului; cu bătaia înaintea multora nu vei înţelepţi pre cel nebun; poartă grijă de iarbă, de vei să aibi oi; cuvintele tari sânt spre viiaţă.

1 Nu te lăuda pentru ceale de mâne, că nu ştii ce va naşte cea viitoare.

2 Laude-te deaproapele, şi nu gura ta, străinul, şi nu buzele tale.

3 Grea e piiatra şi cu anevoie de purtat năsipul; iară măniia celui fără de minte mai grea easte decât amândoao.

4 Cumplită e măniia şi iute urgiia; iară pizma nimica nu rabdă.

5 Mai bune sânt mustrările descoperite decât prietişugul ascuns.

6 Mai vreadnice de credinţă sânt ranele priiatinului decât sărutările ceale de bună-voie ale vrăjmaşului.

7 Sufletul sătul batjocoreaşte fagurii; iară sufletului celui flămând şi ceale amară dulci i să par.

8 Precum pasărea când zboară din cuibul său, aşea să face omul slugă când să înstrăinează de la locurile sale.

9 Cu miruri şi cu vinuri şi cu mirosuri să desfătează inima; iară cu nevoile să sparge sufletul.

10 Pre priiatinul tău sau pre priiatinul părintesc să nu-l părăsăşti, şi în casa fratelui tău să nu întri în zioa năcazului tău; mai bun e priiatinul cel de aproape decât fratele care lăcuiaşte departe.

11 Înţelept fii, fiiule, ca să se veselească inima ta, şi întoarce de la tine cuvintele ceale de ocară.

12 Isteţul când vin reale să ascunde; iară cei fără de minte umblând să păgubesc.

13 Ia haina lui, că au trecut sumeţul carele strică ceale străine.

14 Cel ce binecuvintează pre priiatin dimineaţa cu glas mare nimica nu să veade a să osebi de cel ce blastămă.

15 Picăturile scot pre om în zi de iarnă din casa lui; aşea şi muiarea sfadnică din casa sa.

16 Vântul cel de cătră miiazănoapte aspru easte; iară pre nume iscusit să chiiamă.

17 Fier pre fier ascute; şi omul întărâtă faţa priiatinului.

18 Cine sădeaşte smochin va mânca roadele lui, şi cine păzeaşte pre Domnul său să va cinsti.

19 Precum nu samănă faţă cu faţă, aşa nice inimile oamenilor nu sânt aseamenea.

20 Iadul şi perirea nu să satură, aşea şi ochii oamenilor sânt nesăţioşi; urâciune e înaintea Domnului cel ce să uită ponciş cu ochii şi cei neînvăţaţi carii nu-şi contenesc limba.

21 Cercarea argintului şi a aurului easte lămurirea, iară omul să cearcă prin gura celor ce-l laudă pre el. Inima celui fără de leage caută reale, iară inima cea dreaptă caută cunoştinţă.

22 De vei bate pre cel fără de minte în mijlocul adunării necinstindu-l, nu vei lua nebuniia lui.

23 Cu cunoştinţă să cunoşti sufletele turmei tale şi să întăreşti inima cirezilor tale.

24 Că nu e în veac la om putearea şi tăriia, nici să dă din neam în neam.

25 Poartă grijă de verdeaţele ceale din câmp, şi vei tunde buruiana şi adună iarba de munte.

26 Ca să aibi oi de îmbrăcăminte, grijeaşte-ţi câmpul tău, ca să fie ţie miei.

27 Fiiule! De la mine ai cuvinte tari spre viiaţa ta şi spre viiaţa slujitorilor tăi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.