×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 26

Cinste la cel nebun; pasările ce zboară; biciul la cal; a răspunde celui nebun; solul nebun; pilda celui fără de minte; cel ce să socoteaşte pre sine înţelept; cânele la borâtul său; ca uşa în ţiţini să întoarce leaneşul în pat; cei ce pândesc pre priiatini; omul suduitoriu; de te-ar ruga vrăjmaşul, să nu-l asculţi; cel ce sapă groapă altuia.

1 Precuma roao la seacere şi ploaia vara, aşea nu easte la cel fără de minte cinste.

2 Precum pasările zboară şi vrabiile, aşea blăstămul în deşărt nu va veni asupra nimărui.

3 Precum biciul la cal şi boldul la măgariu, aşea e toiagul la norodul cel fără de leage.

4 Nu răspunde celui nebun după nebuniia lui, ca să nu fii aseamenea lui,

5 Ci răspunde celui nebun după nebuniia lui, ca să nu să pară şie înţălept.

6 Din căile sale ocară face cel ce au trimis cuvânt prin sol nebun.

7 Ia meargerea vinelor şi fărădeleagea din rostul celor fără de minte.

8 Cel ce leagă piiatra în praştie aseamenea easte celui ce dă celui fără de minte mărire.

9 Spini cresc în mâna beţivului, iară robie în mâna celor fără de minte.

10 Mult să bate de valuri tot trupul celor fără de minte, că să zdrobeaşte spăimântarea lor.

11 Ca cânele care să întoarce la borâtura sa şi să face urât, aşea şi cel fără de minte carele cu răul său să întoarce la păcatul său; easte ruşine carea aduce păcat şi easte ruşine carea aduce mărire şi dar.

12 Văzut-am om căruia i s-au părut întru sine a fi înţelept, însă mai multă nădeajde au avut cel nebun decât acesta.

13 Zice cel leaneş când să trimite în cale: „Leu easte în căi şi în uliţă ucigaş”.

14 Cum să întoarce uşa în ţâţină, aşea leaneşul pre patul său.

15 Leaneşul carele ascunde mâna în sânul său nu poate să o ducă la gură.

16 Mai înţelept să pare şieşi leaneşul decât cel ce în săturare duce veaste.

17 Ca şi cel ce ţine cânele de coadă, aşa şi cel ce şeade mai întâiu în judecata străină.

18 În ce chip cei ce ispitesc pun înainte cuvinte la oameni; iară cel ce va întâmpina întâiu cuvântul să va împiedeca.

19 Aşea toţi cei ce pândesc într-ascuns pre priiatinii săi; şi când să văd, zic că: „Glumind am făcut”.

20 În multe leamne odrăsleaşte focul; iară unde nu easte om iute la mănie, să potoleaşte sfada.

21 Grătariu pre cărbuni şi leamne în foc; iară omul suduitoriu spre gălceava sfăzii.

22 Cuvintele mângăitorilor sânt moi, iară aceştia bat la locurile ficaţilor.

23 Argintul dat cu înşălăciune ca hârbul să se socotească; buzele blânde acopere inima tristă.

24 Cu buzele toate le priimeaşte jeluindu-să vrăjmaşul; iară în inimă meşteşugeaşte vicleşuguri.

25 De te-ar ruga vrăjmaşul cu glas mare, să nu-l asculţi, că şeapte vicleşuguri sânt în sufletul lui.

26 Cel ce ascunde vrajba aşază vicleşugul, şi cel ce-şi acopere păcatele sale binecunoscut să face întru adunări.

27 Cel ce sapă groapă deaproapelui său va cădea însuşi într-însa, şi cel ce prăvăleaşte piiatră, preste el să va prăvăli.

28 Limba mincinoasă ureaşte adevărul, şi gura neacoperită face neaşăzări.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.