×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 25

Mărirea lui Dumnezeu şi a împăratului; inima împăratului neoblicită; să nu te mândreşti; nu grăi de rău; ţine prieteşugul; zi cuvântul ce ţi să cuvine; ca răceala la seaceră, aşa foloseaşte solul credincios; îndelungarea măniei, sporiul împăratului; limba moale zdrobeaşte; miiare aflată; arar mergi la priiatini; măciucă, sabie şi săgeată; oţetul la rană; moliia; fă bine nepriiatinului; mai bine e în ungheţ decât cu muiarea sfadnică; apa reace; izvorul astupat; a mânca mult din miiare; a face fără sfat e ca cetatea fără zid.

1 Aceastea sânt Pildele lui Solomon, care fără aleagere le-au scris priiatinii lui Iezechie, împăratului Iudei.

2 Mărirea lui Dumnezeu ascunde cuvântul, iară mărirea împăratului cinsteşte lucrurilea.

3 Înalt easte ceriul şi adânc e pământul; iară inima împăratului neoblicită.

4 Bate argintul nelămurit şi să va curăţi tot curat.

5 Ucide pre cei necredincioşi dinaintea împăratului, şi va îndrepta întru dreptate scaonul lui.

6 Nu te mândri înaintea împăratului, şi nu sta în locurile celor putearnici.

7 Că mai bine easte să ţi să zică: „Sui lângă mine!”; decât să te smereşti înaintea celui putearnic; ceale ce au văzut ochii tăi grăiaşte.

8 Nu înceape curund la sfadă ca să nu te căieşti mai pre urmă, când te va înfrunta priiatinul tău.

9 Tu te trage înapoi, nu grăi de rău, ca să nu te ocărască priiatinul.

10 Şi sfada ta şi vrajba ta nu să va depărta, ci va fi ţie întocma cu moartea. Harul şi prieteşugul mântuiaşte, care tare le ţine la tine, ca să nu fii de ocară, ci păzeaşte căile tale în bună prietenie.

11 Măr de aur în fir de sardion, aşa a zice cuvântul la cel ce să cuvine lui.

12 La cercel de aur sardion de mult preţ easte legat, cuvântul înţelept la ureachiia ascultătoare.

13 Precum ieşirea zăpezii la seacere foloseaşte zădufului, aşa solul credincios celor ce l-au trimis pre el foloseaşte sufletele celor ce trăiesc cu el.

14 Cum strălucesc vânturile şi norii şi ploile, aşa sânt cei ce să fălesc cu dare mincinoasă.

15 Întru îndelungarea măniei sporiul împăratului; iară limba moale zdrobeaşte oasă.

16 Miiare ai aflat, mâncă cât îţi easte destul, ca nu cumva săturându-te să o borăşti.

17 Rar bagă piciorul tău la priiatinul tău, ca nu cumva săturându-să de tine să te urască.

18 Măciucă şi sabie şi săgeată ascuţită, aşa e şi omul cel ce mărturiseaşte asupra priiatinului său mărturie mincinoasă.

19 Calea celui rău şi piciorul celui fără de leage peri-va în zioa cea rea.

20 Precum oţătul la rană şi fumul la ochi nu foloseaşte, aşea boala căzind în trup măhneaşte inima.

21 Precum moliia în haină şi carii în lemn, aşea voia omului cea rea strică inima.

22 De e flămând vrăjmaşul tău, dă-i de mâncat, de-i easte seate, adapă-l.

23 Că făcând aceasta, cărbuni de foc grămădeşti pre capul lui, iară Domnul va răsplăti ţie bune.

24 Vântul de la miiazănoapte rădică nori, iară faţa fără de ruşine întărâtă limba.

25 Mai bine easte a lăcui într-un unghiu a podului decât cu muiarea sfadnică în casă de obşte.

26 Precum apa reace sufletului sătos easte dulce, aşea e veastea bună din pământ departe.

27 Precum de va astupa neştine izvorul şi curgerea apei o va strica, aşea nu easte cu cuviinţă a cădea dreptul înaintea necredinciosului.

28 A mânca miiare multă nu e bine, iară cuvintele ceale mărite trebuie a le cinsti.

29 Precum e cetatea cea cu ziduri surpate şi nezidită, aşea easte bărbatul carele face ceva fără de sfat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.