×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 23

Cum să mânci cu cel putearnic, să nu cini cu pizmătareţul, nici pofti bucatele lui; ceartă pruncul; nu râvni păcătoşilor; cearcă înţelepciunea; nu fi beţiv, nici iubi ospeaţele; ascultă şi cinsteaşte pre părinţi; fereaşte-te de curvă şi de beţie.

1 De vei şedea să cini la masa celui putearnic, înţelepţeaşte ia a mânca ceale ce să pun înainte-ţi.

2 Şi pune mâna ta ştiind cum că ca aceastea trebuie tu să găteşti.

3 Iară de eşti mai nesăţios, nu pofti bucatele lui, că aceastea să ţin de viiaţă mincinoasă.

4 Nu te asămăna, fiind sărac, cu cel bogat; ci te strânge pre tine cu gândul tău.

5 De vei căuta cu ochiul tău cătră el, nicidecum nu să va vedea, că s-au făcut lui aripi ca unui vultur, şi să întoarce spre casa celui ce stă înaintea lui.

6 Nu cina cu omul pismos, nici pofti din bucatele lui.

7 Că precum înghite cineva păr, aşa mâncă şi bea; nici îl băga la tine pre el, ca să mânci pâinea ta cu el.

8 Că o va borî pre ea şi va strica cuvintele tale ceale bune.

9 La ureachiia celui fără de minte nimica nu zice, ca nu cumva să râză de cuvintele tale ceale înţăleapte.

10 Să nu muţi hotarăle ceale vechi, şi în agonisita săracilor să nu întri.

11 Că cel ce-i apără pre ei easte Domnul, tare easte şi va judeca judecata lor cu tine.

12 Dă la învăţătură inima ta, şi urechile tale le găteaşte spre cuvintele înţăleagerii.

13 Nu înceta a certa pruncul, că pentru că-l vei lovi pre el cu nuia nu va muri,

14 Că tu îl vei bate pre el cu nuia, iară sufletul lui de la moarte îl vei mântui.

15 Fiiule! De va fi înţăleaptă inima ta, vei veseli şi inima mea.

16 Şi să vor învăţa buzele tale din cuvintele buzălor meale, de vor fi dreapte.

17 Nu râvnească inima ta păcătoşilor; ci fii toată zioa în frica Domnului.

18 Că de le vei păzi aceastea, vor fi ţie nepoţi, şi nădeajdea ta nu să va depărta.

19 Ascultă, fiiule, şi fii înţelept şi-ţi îndreptează gândurile inimii tale.

20 Nu fii beţiv, nici te întinde la sfaturia şi la cumpărături de cărnuri.

21 Că tot curvariul şi beţivul va sărăci, şi tot somnorosul să va îmbrăca în haine reale şi sparte.

22 Ascultă, fiiule, pre tatăl tău cel ce te-au născut şi nu nebăga în samă pre mumă-ta, pentru că au îmbătrânit.

23 Căştigă-ţi adevărul şi nu lepăda înţelepciunea şi învăţătura şi ştiinţa.

24 Bine hrăneaşte tatăl drept, şi de fiiul cel înţelept să veseleaşte sufletul lui.

25 Veselească-să tatăl tău şi mumă-ta de tine şi să se bucure ceaea ce te-au născut.

26 Dă-mi, fiiule, inima ta şi ochii tăi să păzască căile meale.

27 Că vas găurit easte casa străină, şi strâmtă fântâna străină.

28 Că acesta degrab va peri, şi tot călcătoriul de leage să va stânge.

29 Cui easte vai? Cui sânt gâlcevi? Cui judecăţi? Cui năcazuri şi sfezi? Cui zdrobirea în zădar? Cui sânt ochii urduroşi?

30 Au nu celor ce să zăbovesc la vin şi celor ce păzesc unde să fac ospeaţe? Nu vă îmbătaţi cu vin, ci umblaţi cu oameni drepţi şi vorbiţi la preumblări.

31 Că de vei da ochii tăi spre cane şi spre păhară, mai pre urmă vei umbla mai gol decât pilugul.

32 Şi apoi vei fi precum să tem de cel muşcat de şearpe, şi de la cherast să varsă lui veninul.

33 Când ochii tăi vor vedea, străine, atunci gura ta va grăi îndărătnice.

34 Şi vei zăcea ca în inima mării şi ca un cârmaci în multă volbură.

35 Şi vei zice: „Bătutu-m-au, şi nu m-au durut, ocărâtu-m-au, şi eu n-am ştiut când să va face zio, ca să viu să întreb cu carii să mă împreun”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.