×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 21

Inima împăratului easte în mâna lui Dumnezeu, Căruia mai plăcute sânt dreptatea şi adevărul decât jertva; îngrijat e cel bărbat, iară cel leaneş e în lipsă; toată perirea asupra celor necredincioşi; păgubindu-să cămătarnicul, să va înţelepţi cel drept; cel ce-şi astupă urechile de cătră neputincios nu să va auzi; iubitoriul de ospeaţe va fi lipsit; mai bine e a lăcui în pustie decât cu muiarea sfadnică; pentru cel drept să va da cel necredincios; nu easte înţelepciune la cel necredincios.

1 Precum pornirea apei, aşa inima împăratului easte în mâna lui Dumnezeu, oriîncătro va vrea să o pleace, acolo o pleacă.

2 Tot omul să pare şie că easte drept, iară Domnul îndreptează inimile.

3 A face dreptate şi a grăi adevărat mai mult place lui Dumnezeu decât sângele jertvelor.

4 Omul cel măreţ easte cu inimă îndrăzneaţă spre ocară, şi făcliia necredincioşilor easte păcatul.

5 Gândurile celui bărbat pururea întru prisosinţă, iară cel leaneş totdeauna în lipsă easte.

6 Cel ce face vistierii cu limbă mincinoasă după deşărtăciuni umblă şi mearge în laţurile morţii.

7 Porni-să-va toată perirea asupra celor necredincioşi, că nu vor să facă ceale dreapte.

8 La cei îndărătnici căi îndărătnice trimite Dumnezeu, că curate şi dreapte sânt lucrurile Lui.

9 Mai bine easte a lăcui în unghiu descoperit decât în ceale văruite şi în casa de obşte cu nedreptate.

10 Sufletul necredinciosului pofteaşte reale şi nu-l va milui nici un om.

11 Păgubindu-să cămătarnicul, mai înţelept să va face cel fără de răutate şi înţeleptul cel ce priceape va priimi cunoştinţă.

12 Cunoaşte dreptul inimile necredincioşilor şi defaimă pre cei necredincioşi pentru reale.

13 Cel ce-şi astupă urechile sale ca să nu auză pre cel neputincios, şi acela va striga şi nu va fi cine să-l auză.

14 Darul pre ascuns întoarce măniile, iară cel ce nu dă dar rădică mănie mare.

15 Veseliia drepţilor easte a face judecată; iară cel cuvios necurat easte la făcătorii de rău.

16 Omul cel ce rătăceaşte din calea dreptăţii să va odihni întru adunarea uriiaşilor.

17 Omul cui easte drag în ospeaţe în lipsă va fi; şi cel ce iubeaşte vinul şi untuldelemn spre bogăţie.

18 Curăţire dreptului e cel fără de leage; în locul celui drept să va da cel vinovat.

19 Mai bine easte a lăcui în pustie decât cu muiarea sfadnică şi mănioasă şi limbută.

20 Comoară dorită odihneaşte în gura înţeleptului; iară oamenii cei făr’ de minte o înghit pre ea.

21 Calea dreptăţii şi a milosteniei afla-va viiaţă şi mărire.

22 Cetăţi tari calcă înţeleptul şi surpă tăriia spre carea nădăjduia necredincioşii.

23 Cel ce-şi păzeaşte gura şi limba păzeaşte-şi sufletul său de năcazuri.

24 Cel îndrăzneţ şi cel sumeţ şi cel mândru pierzători să chiiamă, iară cel ce ţine minte răul fără de leage easte.

25 Poftele omoară pre cel leaneş, că nu voiesc mâinile lui să facă ceva.

26 Necredinciosul în toate zilele pofteaşte pofte reale, iară dreptul miluiaşte şi să îndură fără de scumpeate.

27 Jertvele necredincioşilor urâciune sânt Domnului, pentru că le aduc cu fără de leage.

28 Mărturiia mincinoasă va peri; iară omul ascultătoriu ia sama ce grăiaşte.

29 Omul necredincios stă cu faţă fără de ruşine; iară cel drept însuşi îşi cunoaşte căile sale.

30 Nu easte înţelepciune, nu easte bărbăţie, nu easte sfat la omul cel necredincios.

31 Calul să găteaşte la zioa de războiu; iară de la Domnul easte ajutoriul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.