×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 20

Despre vin şi beţie; cel ce întărâtă pre împăratul; ocărându-să leaneşul nu să va ruşina; când va şădea împărat drept pre scaon; cine să va zice drept şi făr’ de păcat; celui ce grăiaşte rău pre tată sau pre mumă i să va stânge lumina; căntariu mare şi mic; ureachiia şi ochiul, lucrurile Domnului; să nu cleveteşti; aur şi pietri scumpe buzele înţelepciunii; ia haina chizeaşului pentru cel străin; dulce e pâinea minciunii; cel ce descopere sfaturi întru adunări; a sfinţi ceva dintru ale sale curând e laţ omului; împăratul înţelept e vânătoriul celor neînţelepţi; milosteniia şi adevărul sânt pază împăratului; podoaba tinereaţelor e înţelepciunea.

1 Neastâmpărat lucru e vinul şi de ocară beţiia, şi tot cel stricat de el nu va fi înţălept.

2 Nu să osibeaşte înfricoşarea împăratului de măniia leului; iară cel ce întărâtă pre el greşeaşte asupra sufletului său.

3 Mărire e omului a urî sudălmile; iară tot cel fără de minte cu unele ca aceastea să împleteceaşte.

4 Ocărându-să leaneşul nu să va ruşina; aşa easte şi cel ce împrumutează grâu la seacere.

5 Apă adâncă e sfatul în inima omului; iară omul înţelept îl va scoate.

6 Mare şi cinstit lucru easte omul milostiv; iară cu anevoie easte a afla om credincios.

7 Cel ce petreace nevinovat întru dreptate fericiţi va lăsa pre fiii săi.

8 Când va şedea împărat drept pre scaon, nu va sta înaintea ochilor lui tot răul.

9 Cine să poate lăuda că are inimă curată? Sau cine va cuteza a zice că easte curat de păcate?

10 Lumina celui ce grăiaşte de rău pre tată sau pre mumă stânge-să-va, şi luminile ochilor lui vedea-vor întunearec.

11 Partea ce grăbeaşte întru ceale dintâiu întru ceale mai de pre urmă nu să va binecuvânta.

12 Să nu zici: „Plăti-voiu nepriiatinului”, ci aşteaptă pre Domnul ca să-ţi ajute.

13 Căntariul mare şi mic şi măsurile îndoite necurate sânt înaintea Domnului amândoao şi cel ce face aceastea.

14 Întru tocmealele sale să împiiadecă tinărul, cu cel cuvios şi drept calea lui.

15 Ureachiia aude şi ochiul veade, lucrurile Domnului sânt amândoao.

16 Nu iubi a cleveti ca să nu piei, ci deşchide ochii tăi şi te satură de pâine.

17 „Rău e, rău e”, zice cel ce cumpără, şi deacă să va duce, atunci să va făli.

18 Aur şi mulţime de pietri scumpe şi vase cinstite sânt buzele înţelepciunii.

19 Ia haina celui ce s-au pus chizeaş pentru cel necunoscut şi ia de la el zălog pentru cei străini.

20 Dulce e omului pâinea minciunii; iară după aceaea, să va umplea gura lui de halicea.

21 Gândurile cu sfatul să întemeiază; şi cu ocârmuiri să face războiul.

22 Cel ce descopere sfaturi întru adunare umblă cu doao limbi, şi cu cel ce lărgeaşte buzele sale nu te amesteca.

23 Urâciune e Domnului căntariul îndoit şi cumpăna vicleană nu e bună înaintea Lui.

24 De la Domnul să îndreptează paşii omului; iară pământeanul cum ar putea priceape căile sale?

25 Laţ easte omului curând a sfinţi ceva dintru ale sale, şi după ce s-au făgăduit să-i pară rău.

26 Vânătoriul celor necredincioşi e împăratul înţelept şi va pune preste ei roată.

27 Lumina Domnului, suflarea oamenilor, cel ce cercetează cămările pântecelui.

28 Milosteniia şi adevărul pază sânt împăratului şi vor încunjura cu dreptate scaonul lui.

29 Podoaba tinerilor e înţelepciunea, şi mărirea bătrânilor cărunteaţele; struncinături şi sfărâmături întâmpină în reale, iară rane întru cămările pântecelui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.