×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 19

Săracul ce umblă întru prostiia sa; avuţiia adaogă priiatinii; cel ce ureaşte pre fratele sărac; mărturiia mincinoasă; celui nebun nu-i foloseaşte desfătarea; cel milostiv mult rabdă; măniia împăratului; cel ce miluiaşte pre sărac; certarea fiiului; ascultarea sfatului; cel ce-şi ascunde mâinile; cel ce nu cinsteaşte pre tatăl său; chizeşuirea copilului; pedeapsa celor nestâmpăraţi.

1 Mai bun easte săracul carele umblă întru prostiia sa decât cel viclean cu buzele sale şi e fără de minte.

2 Unde nu easte ştiinţă sufletului, acolo nu easte binele; şi cel ce grăbeaşte cu picioarele să va împiedeca.

3 Nebuniia omului strâcă căile lui şi pre Dumnezeu vinuiaşte cu inima lui.

4 Avuţiia adaoge priiatini mulţi, iară cel sărac şi de priiatenul carele îl are să lipseaşte.

5 Mărturiia mincinoasă nu va fi fără de pedeapsă; şi cel ce pâreaşte cu strâmbătate nu va scăpa.

6 Mulţi cinstesc feaţele împăraţilor; iară tot cel rău să va face de ocară omului.

7 Tot cel ce ureaşte pre fratele sărac departe va fi şi de prietişug, gândul bun să va apropiia de cei ce îi cunosc prietişugul, şi omul înţălept îl va afla pre el. Cel ce face multe reale isprăveaşte răutatea; iară cel ce să sfădeaşte cu cuvinte nu să va mântui.

8 Cel ce căştigă înţălepciune să iubeaşte pre sine, şi carele păzeaşte înţeleagerea afla-va ceale bune.

9 Mărturiia mincinoasă nu va fi necertată, şi cel ce aţâţă răutate peri-va de ea.

10 Nici de un folos nu easte celui fără de minte desfătarea, şi de va înceape sluga cu sumeţie a stăpâni.

11 Omul milostiv mult îngăduiaşte, şi lauda lui va veni asupra celor fără de leage.

12 Înfricoşarea împăratului aseamenea easte răcnirii leului, şi ca roaoa pre iarbă aşa e îmblânzirea lui.

13 Ruşinea tatălui easte fiiul fără de minte, şi nu sânt curate darurile din simbriia curvei.

14 Casă şi aveare împart părinţii fiilor; iară muiarea bărbatului de la Domnul să rânduiaşte.

15 Frica opreaşte pre bărbatul muieros; iară sufletul celui leaneş va flămânzi.

16 Cel ce păzeaşte porunca păzeaşte-şi sufletul său; iară cel ce nu-şi păzeaşte căile sale va peri.

17 Cel ce miluiaşte pre sărac dă împrumut lui Dumnezeu şi după darea lui să va răsplăti lui.

18 Ceartă pre fiiul tău, că aşa va fi de bună nădeajde; iară la sudalmă nu înălţa sufletul tău.

19 Omul cel gânditoriu de rău mult va păgubi; iară de va fi şi lacom, şi sufletul îşi va adaoge.

20 Ascultă, fiiule, învăţătura tătâne-tău, ca să fii înţălept întru ceale mai de apoi ale tale.

21 Multe gânduri sânt în inima omului; iară sfatul Domnului în veac rămâne.

22 Rod omului easte milosteniia şi mai bun e săracul drept decât bogatul mincinos.

23 Frica Domnului e spre viiaţă omului; iară cel fără de frică să va zăbovi în locuri unde nu să află ştiinţă.

24 Cel ce ascunde mâinile sale în sân cu nedreptate nici la gura sa nu le va duce pre eale.

25 Bătând pre făcătoriul de rău, cel nepriceput mai înţălept să va face, şi de vei certa pre omul înţălept, va cunoaşte învăţătura.

26 Cel ce nu cinsteaşte pre tatăl său şi să leapădă de mumă-sa ruşina-să-va şi ocărât va fi.

27 Fiiul carele părăseaşte a păzi învăţătura tătâne-său va deprinde graiuri reale.

28 Cel ce chizăşuiaşte copilul fără de minte ruşina-va dreptatea, şi gura celor necredincioşi înghiţi-va judecata.

29 Gătescu-să celor nestâmpăraţi biciuri şi cazne, aseamenea celor fără de minte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.