×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 17

O bucată de pâine cu bucurie; sluga înţăleaptă; Domnul cearcă inimile; cel ce râde de cel sărac; cel ce să bucură de perirea altuia; cununa bătrânilor; cel ce acopere strâmbătăţile; cel nebun în nebunie nădăjduiaşte; nebunului nu-i folosesc bogăţiile; cel ce-şi face casa înaltă; în toată vreamea să aibi priiatini; inima ce să bucură; şi duhul întristat; nebunul ce tace.

1 Mai bună easte o bucată de pâine cu dulceaţă în pace decât casa plină de multe bunătăţi şi decât jertve nedreapte cu vrajbă.

2 Sluga cu minte stăpâneaşte pre stăpânii cei neînţelepţi şi împarte părţi între fraţi.

3 Precum se lămureaşte în cuptoriu aurul şi argintul, aşa inimile ceale alease de la Domnul.

4 Cel rău ascultă de limba călcătorilor de leage; iară dreptul nu să uită la buzele mincinoase.

5 Cel ce râde de sărac mănie pre Cel ce l-au făcut pre el; iară cel ce-l miluiaşte să va milui; cel ce-i pare bine de cel ce piiare nu va fi fără de vină.

6 Cununa bătrânilor sânt fiii fiilor, şi lauda fiilor sânt părinţii lor. Celui credincios toată lumea îi easte căştigare; iară celui necredincios, nici un ban.

7 Nu sânt cuvioase celui nebun buzele dreapte, nici celui drept buzele mincinoase.

8 Plata darurilor easte învăţătura la cei ce să ţân cu dânsa, şi oriîncătro să întorc, îi îndreptează pre ei.

9 Cel ce acopere strâmbătăţile caută prieteşug; iară cel ce ureaşte a le acoperi desparte priiatinii şi casnicii.

10 Groaza umileaşte inima înţeleptului; iară cel neînţelept, bătut fiind, nu simte.

11 Priciri scorneaşte tot cel rău, iară Domnul înger nemilostiv va trimite lui.

12 Cade purtarea de grijă pre omul cel înţelept; iară cei nepricepuţi cugetă reale.

13 Cel ce răsplăteaşte reale pentru bune nu să va muta răul din casa lui.

14 Puteare dă cuvintelor înceaperea dreptăţii; iară împărechiiarea şi războiul mearge înaintea scumpeatei.

15 Cel ce judecă pre cel drept a fi strâmb şi pre cel strâmb a fi drept necurat easte şi urât înaintea lui Dumnezeu.

16 Pentru ce sânt avuţii celui neînţelept? Că a dobândi înţelepciune cel rău la inimă nu va putea.

17 Cel ce-şi face casă înaltă caută sfărmare. Şi cel ce să leneaşte a învăţa va cădea în reale.

18 În toată vreamea să aibi tu priiatin, fraţii în nevoi de treabă să fie, că pentru aceaea să fac.

19 Omul fără de minte bate în palme şi să veseleaşte luişi, ca şi chizeaşul ce ia în chizăşie pe priiatinul său.

20 Cel iubitoriu de păcate să bucură de vrăjbi, şi cei ce-şi înalţă uşile sale caută surpare.

21 Cel cu inima vârtoasă nu va afla bunătăţi, şi omul cel ce lezne îşi schimbă limba va cădea în reale; şi inima de nebun dureare easte celui ce o are.

22 Nu să veseleaşte tatăl de feciorul cel neînvăţat; iară fiiul înţelept veseleaşte pre mumă-sa.

23 Inima veaselă bună viiaţă face; iară omului trist i să usucă oasele.

24 Căile celui ce ia daruri cu nedreptate în sânuri nu sporesc, şi cel necurat să abate din căile dreptăţii.

25 Faţă înţelegătoare easte a omului înţelept; iară ochii nebunului, la marginile pământului.

26 Mănie tatălui easte feciorul nebun şi dureare ceii ce l-au născut pre el.

27 A păgubi pre omul drept nu easte bine, nici easte cu cuviinţă a sfătui rău asupra putearnicilor drepţi.

28 Cel ce opreaşte a grăi cuvântul greu cu minte easte; şi omul cel ce rabdă mult easte înţelept.

29 Cel ce nu ştie, de va întreba de înţelepciune, înţelepciune i să va socoti; şi cel ce să face pre sine mut înţelept să va socoti a fi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.