×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 15

Răspunsul cucearnic; limba înţeleptului şi cea nehotărâtă; tăriia căsii celui drept; jertvele necredincioşilor sânt nepriimite; lui Dumnezeu toate-I sânt cunoscute; inima ce să bucură; zilele săracului sânt reale; mintea cea fără grijă; a să chema la legumi; omul mănios şi sfadnic; lauda celui răbdătoriu; calea leaneşilor; casa mândrilor; cu credinţă şi cu milostenie să curăţesc păcatele; lauda teamerii de Domnul şi a smereniei.

1 Mâniia răspunsul cucearnic întoarce mâniia şi cuvântul aspru aprinde mâniia.

2 Limba înţelepţilor ştie ceale bune; iară gura celor neînţelepţi spune reale.

3 În tot locul ochii Domnului văd pre cei răi şi pre cei buni.

4 Vindecarea limbii e pom de viiaţă, şi cel ce o păzeaşte, acesta să va umplea de duh.

5 Cel fără de minte batjocoreaşte învăţătura tătâne-său; iară cel ce ţine porunca easte mai înţelept. În prisosirea dreptăţii puteare multă easte; iară cei necredincioşi cu toată rădăcina vor peri de pre pământ.

6 În casăle drepţilor tărie easte multă, iară rodurile necredincioşilor vor peri.

7 Buzele drepţilor să leagă cu priceapere; iară inima celor neînţelepţi nu easte întărită.

8 Jertvele necredincioşilor urâciune sânt Domnului; iară rugăciunile celor ce să îndreptează sânt priimite de Dânsul.

9 Urâciune sânt Domnului căile necredincioşilor; iară pre cei ce umblă după dreptate îi iubeaşte.

10 Învăţătura celui fără de răutate să cunoaşte de la cei ce trec; iară cei ce urăsc certarea să sfârşesc grozav.

11 Iadul şi pierzarea de faţă sânt la Domnul, cum, dară, nu şi inimile oamenilor?

12 Cel neînvăţat nu va iubi pre cei ce-l ceartă pre el; şi cu cei înţelepţi nu va vorbi.

13 Inima veselindu-să înfloreaşte faţa; iară fiind întru scârbă să mâhneşte.

14 Inima dreaptă caută ştiinţă; iară gura celor neînvăţaţi caută ceale reale.

15 În toată vreamea ochii celor răi priimesc ceale reale, iară cei buni sânt în linişte pururea.

16 Mai bună easte o părticea mică cu frica Domnului, decât vistierii mari fără de frică.

17 Mai bun e ospăţul cu legumi spre dragoste şi spre prieteşug, decât viţălul de la iasle, cu vrajbă.

18 Omul mănios găteaşte gâlcevi; iară cel ce rabdă mult potoleaşte şi ceaea ce va să fie.

19 Omul cel îndelung răbdătoriu împacă vrăjbile; iară cel necredincios mai vârtos le întărâtă.

20 Căile celor ce şăd făr’ de lucru sânt aşternute cu spini; iară a celor bărbaţi sânt neatede.

21 Fiiul înţelept veseleaşte pre tatăl său; iară fiiul neînţelept batjocoreaşte pre mumă-sa.

22 Cărările celui nebun sânt lipsite de înţelepţie; iară omul cel înţelept drept umblă.

23 Schimbă gândurile cei ce nu cinstesc adunarea; iară în inimile celor ce să sfătuiesc rămâne sfatul.

24 Că nu-l ascultă pre el cel rău, nici va zice ceva de folos şi bun adunării de obşte.

25 Căile vieţii sânt cugetele celui înţălegătoriu, ca să se ferească de iad şi să se mântuiască.

26 Casăle batjocoritorilor le surpă Domnul, şi întăreaşte hotarul văduvei.

27 Urâciune easte Domnului gândul nedrept; iară cuvintele curaţilor sânt cuvioase.

28 Piiarde-să pre sine cel ce ia daruri; iară cel ce ureaşte luarea de daruri viu va fi.

29 Cu milosteniile şi cu credinţele să curăţesc păcatele; şi cu frica Domnului să fereaşte fieştecine de rău.

30 Inimile drepţilor să învaţă credinţă; iară gura necredincioşilor răspunde reale.

31 Priimite sânt la Domnul căile oamenilor drepţi, că prin acealea şi vrăjmaşii priiatini să fac.

32 Departe stă Dumnezeu de cei necredincioşi; iară rugăciunile drepţilor le ascultă.

33 Mai bună easte puţână luare cu dreptate decât roduri multe cu nedreptate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.