×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 13

Despre fiiul înţălept; despre paza gurii şi cu socoteală a grăi; despre săracul cel bogat şi bogatul cel sărac; candila necredincioşilor, bogăţiia cu pripă şi întârziiarea nădejdii, toate cu sfat a să face şi cu cei înţelepţi a umbla; despre cel ce îngăduiaşte toiagului şi despre pântecele cel nesăţios.

1 Fiiul înţălept ascultă pre tatăl său, iară cel neascultătoriu, întru pierzare.

2 Din rodurile dreptăţii va mânca cel bun; iară sufletele călcătorilor de leage vor peri fără de vreame.

3 Cel ce-şi păzeaşte gura sa păzeaşte-şi sufletul său; iară cel ce nu-şi opreaşte buzăle frică-şi va face şie.

4 Întru pofte easte tot cel fără de lucru; iară mâinile celor bărbaţi sânt întru nevoinţă.

5 Ureaşte dreptul cuvântul nedrept; iară necredinciosul să ruşinează şi nu are îndrăzneală.

6 Dreptatea păzeaşte pre cei fără de răotate; iară pre cei necredincioşi îi face răi păcatul.

7 Sânt carii să îmbogăţesc sânguri pre sâne nimica având; şi sânt carii să smeresc pre sine cu multă bogăţie.

8 Răscumpărarea sufletului omului easte bogăţiia lui; iară săracul nu sufere certarea.

9 Lumină drepţilor e pururea, iară lumina necredincioşilor să va stânge. Sufletele vicleane rătăcesc întru păcate, iară drepţii să îndură şi miluiesc.

10 Cel rău cu sudalmă face reale; iară cei ce să cunosc pre sine sânt înţălepţi.

11 Avearea adunată cu fărădeleage să va împuţina, iară celui ce-şi strânge cu credinţă să va înmulţi.

12 Dreptul să îndură şi împrumutează; mai bun easte cel ce înceape a ajuta cu inima, decât cel ce făgăduiaşte şi la nădeajde aduce; că pomul vieţii e pofta bună.

13 Cel ce nu bagă în samă lucrul nebăga-să-va în samă de el; iară cel ce să teame de poruncă, acela e sânătos.

14 Fiiului viclean nimica nu easte bun; iară lucrurile slugii înţeleapte vor spori şi să va îndrepta calea lui.

15 Leagea înţeleptului easte izvorul vieţii; iară cel fără de minte supt laţ va muri.

16 Înţăleagerea bună dă dar; iară a cunoaşte leagea easte a cugetului bun; şi căile celor nebăgători de samă întru perire.

17 Tot cel isteţ lucrează cu cunoştinţă; iară cel fără de minte îşi întinde şie reale.

18 Împăratul îndrăzneţ va cădea în reale; iară sluga înţeleaptă va izbăvi pre el.

19 Sărăciia şi ocara o strică învăţătura; iară cel ce păzeaşte mustrările să va mări.

20 Poftele necredincioşilor îndulcesc sufletul; iară lucrurile necredincioşilor departe sânt de cunoştinţă.

21 Cel ce umblă împreună cu cei înţelepţi înţelept va fi; iară cel ce umblă cu cei fără de minte să va cunoaşte.

22 Pre cei ce păcătuiesc îi vor ajunge realele; iară pre cei drepţi îi va ajunge binele.

23 Omul bun va lăsa după sine moşteani pre fiii fiilor; iară bogăţiia necredincioşilor să strânge drepţilor.

24 Drepţii vor petreace mulţi ani întru bogăţie; iară nedrepţii vor peri degrab.

25 Cel ce nu să îndură de toiag uraşte pre fiiul său; iară cel ce iubeaşte îl ceartă cu de-adinsul.

26 Dreptul mâncând va sătura sufletul său; iară sufletele necredincioşilor vor fi lipsite.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.