×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 12

Iară grăiaşte despre cel ce iubeaşte certarea şi despre cel ce o ureaşte; despre cel credincios şi drept; despre cel lucrătoriu şi despre cel leaneş; despre cel nebun şi cel înţelept; despre bunătăţile şi răutăţile limbii.

1 Cel ce iubeaşte învăţătura iubeaşte ştiinţa; iară cel ce ureaşte certarea easte fără de minte.

2 Cel bun află milă de la Domnul Dumnezeu, iară omul cel fără de leage uitat va fi.

3 Nu să va ferici omul din fărădeleage; iară rădăcinile drepţilor nu să vor smulge.

4 Muiarea bărbată cunună easte bărbatului său; că, precum easte viiarmele în lemn, aşea muiarea cea făcătoare de rău îşi piiarde bărbatul.

5 Gândurile drepţilor sânt judecăţi, iară necredincioşii isprăvesc înşălăciuni.

6 Cuvintele necredincioşilor sânt cu vicleşug spre sânge; iară gura drepţilor va izbăvi pre dânşii.

7 Oriunde să va întoarce cel necredincios să va stânge; iară casăle drepţilor vor rămânea.

8 Gura înţăleptului o laudă omul, iară pre cel împietrit la inimă îl batjocoreaşte.

9 Mai bun easte omul fără de boierie, carele. slujeaşte şieşi, decât cel cu boieriia şi lipsit de pâine.

10 Dreptului să face milă de sufletul dobitoacelor sale; iară rărunchii necredincioşilor sânt nemilostivi.

11 Cel ce lucrează pământul său să va sătura de pâine; iară cei ce umblă după deşărtăciuni sânt lipsiţi de minte.

12 Celui ce-i place a-şi petreace cu vinul în curţile sale lasă ocară.

13 Poftele necredincioşilor sânt reale, iară rădăcina credincioşilor întru tării.

14 Pentru păcatul buzălor cade în laţ păcătosul, iară dreptul scapă de el; cel ce să uită lin să va mântui, iară cel ce întimpină în uşi năcăjeaşte sufletele.

15 Din rodurile gurii sufletul omului să va sătura de bunătăţi, şi plata buzălor lui să va da lui.

16 Căile nebunilor dreapte sânt înaintea lor; iară cel înţălept ascultă sfaturile.

17 Nebunul întru aceaeaşi zi îşi arată măniia sa, iară înţăleptul îşi ascunde ocara sa.

18 Credinţa adevărată o spune dreptul; iară mărturiia nedrepţilor easte înşălătoare.

19 Sânt care grăiesc şi rănesc ca cu sabiia; iară limbile înţălepţilor vindecă.

20 Buzăle adevărate îndreptează mărturisire; iară martorul grabnic are limbă nedreaptă.

21 Vicleşug easte în inima celui ce meşteşugeaşte reale, iară cei ce voiesc pace să vor veseli.

22 Nu place dreptului nimica ce easte strâmb; iară cei necredincioşi să vor umplea de reale.

23 Urâciune sânt Domnului buzăle mincinoasă; iară cel ce face credinţă priimit easte la Dânsul.

24 Omul priceput easte scaon ştiinţei; iară inima nebunilor va întâmpina blăstămuri.

25 Mâna celor aleşi lezne stăpâneaşte; iară cei vicleani vor fi de pradă.

26 Cuvântul cel înfricoşat turbură inima omului drept; iară veastea bună îl veseleaşte pre dânsul.

27 Cunoscătoriul drept şie însuşi va fi priiatin, iară cunoştinţăle necredincioşilor fără de blândeaţe; pre cei ce păcătuiesc îi vor ajunge realele, şi calea necredincioşilor va înşăla pre dânşii.

28 Nu va dobândi vicleanul vânat; iară omul curat, agonisală scumpă.

29 În căile dreptăţii easte viiaţă, iară căile celor ce ţân minte răul sânt spre moarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.