×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 10

Schimbă cuvântul despre fiiul înţelept şi nebun, drept şi necredincios, lucrătoriu şi leaneş, curat şi necurat; despre dragoste şi urâre; despre bunătatea şi răutatea limbii.

1 Fiiul înţelept veseleaşte pre tatăl său, iară fiiul nebun întristează pre mumă-sa.

2 Nu vor folosi avuţiile celor fără de leage, iară dreptatea îi va izbăvi din moarte.

3 Nu va omorî Domnul cu foame sufletul dreptului, iară viiaţa necredincioşilor o va surpa.

4 Sărăciia smereaşte pre om, iară mâinile celor bărbaţi să îmbogăţesc.

5 Fiiul certat înţelept va fi, şi pre cel neînvăţat slugă-l va avea.

6 Scăpat-au de zăduf fiiul înţelept, iară feciorul cel călcătoriu de leage să strică de vânt în vreamea săcerişului.

7 Binecuvântarea Domnului pre capul dreptului, iară gura necredincioşilor o acopere plângere fără de vreame.

8 Pomenirea drepţilor cu laude, iară numele necredincioşilor să stinge.

9 Cel înţelept cu inima priimeaşte poruncile, iară cel neascultătoriu împiedecându-să cu buzele alunecă.

10 Cel ce umblă drept umblă cu nădeajde, iară cel ce strâmbează căile sale să va cunoaşte.

11 Cel ce face cu ochiul cu înşălăciune adună întristare oamenilor, iară cel ce mustră cu îndrăzneală face pace.

12 Izvor de viiaţă easte în mâna dreptului, iară gurile necredincioşilor le va acoperi perirea.

13 Ura scorneaşte sfadă; iară dragostea acopere pre toţi cei ce nu iubesc sfăzile.

14 Cel ce scoate din buze înţelepciune bate cu toiag pre omul cel fără de inimă.

15 Înţelepţii tăinuiesc în sine ştiinţa; iară gura celui făr’ de socoteală să apropie de sfărmare.

16 Agoniseala bogăţiilor easte cetate tare, iară sfărâmarea necredincioşilor easte sărăciia.

17 Faptele drepţilor viiaţă fac, iară roadele necredincioşilor, păcate.

18 Căile vieţii le păzeaşte învăţătura, iară învăţătura nemustrată rătăceaşte.

19 Buzele ceale dreapte acopere vrajba; iară cei ce grăiesc ocări prea fără de minte sânt.

20 Din vorba multă nu vei scăpa de păcat, iară cel ce-şi ţine buzele înţelept va fi.

21 Argint lămurit easte limba dreptului, iară inima necredinciosului să va stinge.

22 Buzele drepţilor ştiu lucruri înalte; iară cei fără de minte întru lipsă să vor sfârşi.

23 Binecuvântarea Domnului pre capul dreptului, aceasta îl îmbogăţeaşte, şi nu să va adaoge lui întristare în inimă.

24 Cu râs nebunul face reale, iară învăţătura la om naşte înţelepciune.

25 Cel necredincios cu perirea să poartă, iară pofta dreptului easte priimită.

26 Mergând viforul piiare cel necredincios; iară dreptul abătându-să să mântuiaşte în veac.

27 În ce chip e aguridaa la dinţi stricătoare şi fumul la ochi, aşea fărădeleagea celor ce să poartă cu ea.

28 Frica Domnului adaoge zilele, iară anii necredincioşilor să vor împuţina.

29 Petreace cu drepţii veseliia, iară nădeajdea necredincioşilor va peri.

30 Întărirea cuviosului easte frica Domnului, iară celor ce fac reale sfărâmare.

31 Dreptul în veac nu să va clăti, iară necredincioşii nu vor lăcui pământul.

32 Gura dreptului pică înţelepciune, iară limba nedreptului va peri.

33 Buzele oamenilor drepţi pică daruri, iară gura celor necredincioşi să răzvlăteaşte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.