×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 7

Moisi şi Aaron grăiesc cătră Faraon, toiagul întorc în şearpe şi apa, lovindu-o cu toiagul, în sânge; carea aşijderea fac vrăjitorii lui Faraon cu descântările sale, pentru care pricină Faraon mai tare să întăreaşte.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând: „Iată, Eu te-am pus pre tine Dumnezeu lui Faraon, şi Aaron, fratele tău, va fi ţie proroc.

2 Şi tu vei grăi lui toate câte poruncesc ţie, iară Aaron, fratele tău, va grăi cătră Faraon, ca să sloboază pre fiii lui Israil din pământul său.

3 Iară Eu voiu învârtoşea inima lui Faraon şi voiu înmulţi seamnele Meale şi minunile Meale în pământul Eghiptului.

4 Şi nu va asculta pre voi Faraon, şi voiu pune mâna Mea pre Eghipt şi voiu scoate cu putearea Mea norodul Mieu, pre fiii lui Israil, din pământul Eghiptului cu izbândă mare.

5 Şi vor cunoaşte toţi eghipteanii că Eu sânt Domnul, când voiu întinde mâna Mea preste Eghipt şi voiu scoate pre fiii lui Israil din mijlocul lor”.

6 Şi au făcut Moisi şi Aaron după cum le-au poruncit lor Domnul, aşea au făcut.

7 Şi Moisi era de optzeci de ani, iară Aaron, fratele lui, de optzeci şi trei de ani, când au grăit cătră Faraon.

8 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând: „Şi de va zice cătră voi Faraon, zicând:

9 «Daţi-ne noao semn sau minune», tu vei zice lui Aaron, fratelui tău: «Ia toiagul şi-l aruncă pre pământ înaintea lui Faraon şi înaintea slugilor lui, şi să va face bălaur»”.

10 Şi au întrat Moisi şi Aaron înaintea lui Faraon şi înaintea slugilor lui, şi au făcut aşea precum le-au poruncit lor Domnul, şi au aruncat Aaron toiagul înaintea lui Faraon şi înaintea slugilor lui, şi s-au făcut bălaur.

11 Şi au chemat Faraon pre înţelepţii Eghiptului şi pre vrăjitori, şi au făcut şi vrăjitorii eghipteanilor cu fermecăturile sale aseamenea.

12 Şi au aruncat fieştecarele toiagul său, şi s-au făcut bălaur, şi toiagul lui Aaron au înghiţit pre toiagele lor.

13 Şi s-au învârtoşeat inima lui Faraon, şi nu i-au ascultat pre ei, după cum le-au grăit lor Domnul.

14 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „S-au îngreoiat inima lui Faraon, ca să nu sloboază pre norod.

15 Mergi la Faraon dimineaţă, iată, el iasă la apă, şi vei ieşi înaintea lui pre ţermurile râului, şi toiagul care s-au făcut şearpe să-l iai în mâna ta.

16 Şi să zici cătră el: «Domnul Dumnezeul evreilor m-au trimis la tine, zicând: ‚Slobozi pre norodul Mieu, ca să slujească Mie în pustie’, şi, iată, nu ai ascultat până acum.

17 Şi acum aceastea zice Domnul: ‚Întru aceasta vei cunoaşte că Eu sânt Domnul, iată, Eu bat cu toiagul cel din mâna Mea preste apa cea din râu, şi să va preface în sânge.

18 Şi peştii cei din râu vor muri, şi să va împuţi râul, şi nu vor putea eghipteanii bea apă din râu’»”.

19 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Zi lui Aaron, fratelui tău: «Ia toiagul în mâna ta şi întinde mâna ta preste apele Eghiptului şi preste râurile lor şi preste lacurile lor şi preste bălţile lor şi preste toată apa lor cea adunată, şi să fie sânge, şi s-au făcut sânge în tot pământul Eghiptului, şi în leamne şi în pietri»”.

20 Şi au făcut aşea Moisi şi Aaron după cum le-au poruncit lor Domnul, şi, râdicând Aaron toiagul său, au lovit apa cea din râu înaintea lui Faraon şi înaintea slugilor lui, şi toată apa cea din râu s-au mutat în sânge.

21 Şi peştii din râu au murit, şi s-au împuţit râul şi nu putea eghipteanii să bea apă din râu, şi era sângele în tot pământul Eghiptului.

22 Şi au făcut aseamenea şi vrăjitorii eghipteanilor cu fermecăturile lor, şi s-au învârtoşeat inima lui Faraon, şi nu i-au ascultat pre ei, după cum au zis Domnul.

23 Şi, întorcându-să Faraon, au întrat în casa sa şi n-au băgat samă nici de aceasta.

24 Şi au săpat toţi eghipteanii împrejurul râului ca să bea apă, şi nu putea să bea apă din râu.

25 Şi s-au umplut şeapte zile după ce au bătut Domnul râul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.