×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 40

În luna dintâiu, să porunceaşte să se râdice şi să se sfinţască cortul; care, săvârşindu-să, să umple de mărirea Domnului, totdeauna acoperindu-l nuorul, afară de când pornea.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „În zioa dintâiu a lunii dintâiu, lună noao, vei întinde cortul mărturiei.

3 Şi vei pune sicriiul mărturiei şi vei acoperi sicriiul cu catapeteazma.

4 Şi vei băga înlăuntru masa şi vei pune înainte punerea ei.

5 Şi vei băga înlăuntru sfeaşnicul şi vei pune făcliile lui, şi vei pune jertvenicul cel de aur, ca să tămâiază înaintea sicriiului.

6 Şi vei pune acoperirea acoperemântului pre uşea cortului mărturiei, şi jertvenicul jertvelor îl vei pune la uşile cortului mărturiilor.

7 Şi vei pune spălătoarea întră cortul mărturiei şi întră jertvenic, şi vei pune într-însa apă.

8 Şi vei pune împrejur cortul, şi toate câte sânt le vei sfinţi.

9 Şi vei lua untdelemn de ungere, şi vei unge cortul şi toate ceale dintr-însul, şi-l vei sfinţi pre dânsul, şi toate vasăle lui, şi vor fi sfinte, şi vei unge jertvenicul jertvelor, şi toate vasele, şi vei sfinţi jertvenicul, şi va fi jertvenicul Sfânta Sfintelor.

10 Şi vei unge spălătoarea şi temeiul ei, şi o vei sfinţi pre ea.

11 Şi vei aduce pre Aaron şi pre fiii lui la uşile cortului mărturiei.

12 Şi vei spăla pre dânşii cu apă, şi vei îmbrăca pre Aaron cu veşmintele lui ceale sfinte, şi-l vei unge pre el şi-l vei sfinţi pre el, şi va preoţi Mie; şi pre feciorii lui vei aduce, şi-i vei îmbrăca cu haine, şi-i vei unge, precum ai uns pre tatăl lor, şi vor fi Mie preoţi.

13 Şi va fi ca să le fie lor ungere de preoţie în veaci, întru neamurile lor”.

14 Şi au făcut Moisi toate câte i-au poruncit lui Domnul, aşea au făcut.

15 Şi au fost în luna dintâiu, în al doilea an de când au ieşit ei din Eghipt, la lună noao, s-au întins cortul.

16 Şi au pus Moisi cortul, şi au pus căpeţealele, şi au aşezat zăvoarăle.

17 Şi au râdicat stâlpii, şi au întins păretarele cortului, şi au pus acoperemântul cortului preste el, deasupra, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

18 Şi, luând mărturiile, le-au pus în sicriiu, şi au pus rudele supt sicriiu.

19 Şi au băgat sicriiul în cort, şi au pus acoperemântul catapeteasmei, şi au acoperit sicriiul mărturiei, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

20 Şi au pus masa în cortul mărturiei, de laturea cortului mărturiei de cătră miiazănoapte afară de acoperemântul cortului.

21 Şi au pus preste ea pâinile punerii înaintea Domnului, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

22 Şi au pus sfeaşnicul în cortul mărturiei, în preajma measii, de laturea cortului cătră austru.

23 Şi au pus făcliile lui înaintea Domnului, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

24 Şi au pus jertvenicul cel de aur în cortul mărturiei, în preajma catapeteasmei.

25 Şi au tămâiat preste el tămâia tocmirei, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

26 Şi jertvenicul jertvelor l-au pus la uşile cortului mărturiei, şi au adus preste el ardere de tot şi jertvă, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

27 Şi au făcut spălătoarea întră cortul mărturiei şi întră sfeaşnic, şi au pus într-însa apă.

28 Ca să se speale dintr-însa Moisi şi Aaron, şi fiii lui mâinile lor şi picioarele.

29 Când vor întra ei în cortul mărturiei sau când mergea la jertvenic să slujească, să spăla dintr-însa, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

30 Şi au pus curtea primpregiurul cortului şi a jertvenicului.

31 Şi au săvârşit Moisi toate lucrurile, şi au acoperit nor cortul mărturiei, şi s-au umplut cortul de mărirea Domnului.

32 Şi nu au putut Moisi să între în cortul mărturiei, că umbrea deasupra lui norul, şi s-au umplut cortul de mărirea Domnului.

33 Şi, când să râdica norul de la cort, înjuga fiii lui Israil cu sarcinile salea.

34 Iară de nu să râdica norul, nu înjuga, până în zioa în carea să râdica norul.

35 Că nor era zioa preste cort, şi noaptea foc era preste dânsul înaintea a tot Israilul, în toate purceaderile lorb.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.