×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 39

Să fac hainele ceale arhiereieşti şi preoţeşti, şi tot lucrul cel poruncit să săvârşeaşte.

1 Şi vânătul şi mohorâtul şi roşul ce au rămas le-au făcut veşminte de slujbă lui Aaron, ca să slujească cu eale întru cel sfânt, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

2 Şi au făcut umărariul de aur şi de vânăt şi de mohorât şi de roşu răsucit şi de mătasă toarsă.

3 Şi tăiară tăblile ceale de aur ca părul, ca să-l ţease împreună cu vânătul şi cu mohorâtul şi cu roşul cel răsucit şi cu mătasa cea toarsă, lucru ţesut le-au făcut pre eale.

4 Umărariul împreunat de amândoao părţile, lucru ţesut întru sine, împletit unul cu altul, dintru dânsul au făcut după făptura lui, din aur şi din vânăt şi din mohorât şi din roşu răsucit şi din mătasă toarsă, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

5 Şi au făcut doao pietri de smaragd împănate şi ţintuite cu aur, săpate şi cioplite cioplitură de peceate, din numele fiilor lui Israil.

6 Şi le-au pus pre umerile umărariului, pietri de pomenire sânt fiilor lui Israil, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

7 Şi au făcut engolpion, lucru ţesut cu împestreale, după lucrul umărariului, de aur şi de vânăt şi de mohorât şi de roşu răsucit şi de mătasă toarsă, în patru cornuri îndoit au făcut engolpionul, de o palmă de lung şi de o palmă de lat îndoit.

8 Şi au ţesut într-însul patru rânduri de pietri scumpe, rândul cel dintâiu de pietri sardion şi topazion şi smaragd.

9 Şi rândul al doilea antrax şi samfir şi iaspis.

10 Şi rândul al treilea, lighirion şi ahatis şi ametistos.

11 Şi rândul al patrulea, hrisolitos şi virilion şi onihion, încungiurate cu aur şi legate primprejur cu aur.

12 Şi pietrile era cu numele fiilor lui Israil, doaosprăzeace cu doaosprăzeace nume ale lor, săpate peceţi, fieştecarele dintră ceale doaosprăzeace neamuri cu numele său.

13 Şi au făcut preste engolpion lănţuşe împletite, lucru împletit de aur curat.

14 Şi au făcut doao paveze de aur şi doao verigi de aur.

15 Şi au pus aceale doao verigi de aur la amândoao începăturile engolpionului.

16 Şi au pus lănţuşele ceale de aur într-amândoao verigile, de amândoao părţile engolpionului şi de amândoao laturile, şi au împreunat aceale doao lănţuşe.

17 Şi au pus preste ceale doao paveze umerii umărariului dinainte, în faţă.

18 Şi au făcut doao verigi de aur şi le-au pus preste amândoao aripile, pre marginea engolpionului şi pre marginea cea dindărăptul umărariului dinlăuntru.

19 Şi au făcut doao verigi de aur şi le-au pus preste amândoi umerii umărariului, din jos de dânsul, în faţă, după împreunarea cea de sus a ţesăturii umărariului.

20 Şi au strâns engolpionul din verigile ceale de pre dânsul cătră verigile umărariului ţiindu-să, de vânăt, fiind împletite cătră ţesătura umărariului, ca să nu să sloboază engolpiul de la umărariu, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

21 Şi au făcut haina cea lungă până jos, carea easte supt umărariu, lucru ţesut tot vânăt.

22 Şi gura hainei ceii lungi până jos în mijloc ţesută, împletită, cu care, ţiind împregiur, cel împrejurul gurii era nedezlegat.

23 Şi au făcut la poalele hainei ceii lungi până jos, din jos, rodioare, ca a unei rodii înflorite, de vânăt şi de mohorât şi de roşu răsucit şi de mătasă toarsă.

24 Şi au făcut clopoţei de aur, şi au pus clopoţeiipre poalele hainei împrejur printră rodii.

25 Clopoţei de aur şi rodioare pre poalele hainei împrejur, ca să slujească după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

26 Şi au făcut haine de mătasă, lucru ţesut, lui Aaron şi fiilor lui.

27 Şi chidarele de mătasă, şi mitra de mătasă, şi rochiilea de mătasă răsucită.

28 Şi brâiele lor de mătasă vânătă şi mohorâtă şi roşie răsucită, lucru de împestritori, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

29 Şi au făcut tabla cea de aur, osebire sfântului, de aur curat, şi au scris pre ea slove săpate de peceate: „Sfinţire Domnului”.

30 Şi au pus preste ea împletitura cea vânătă, ca să fie preste mitră deasupra, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

31 Şi au săvârşit tot lucrul cortului mărturiei, şi au făcut fiii lui Israil după toate câte au poruncit Domnul lui Moisi.

32 Şi au adus cortul la Moisi, şi toate vasăle lui şi verigile lui şi stâlpii lui şi zăvoarăle lui şi ţeruşii lui şi temeiurile lui.

33 Şi pieile şi pieile de berbeace, ceale roşite, şi acoperemânturile ceale deasupra pieii ceii vinete.

34 Şi catapeteasmab şi sicriiul mărturiei, şi rudele lui şi jertvenicul.

35 Şi masa, şi toate vasăle ei, şi pâinile punerii înainte.

36 Şi sfeaşnicul cel curat, şi luminile lui, şi lumini de ardere, şi toate vasăle lui, şi untuldelemn cel de la candilă.

37 Şi milostivitoriul şi untuldelemn al ungerii şi tămâia cea tocmităc.

38 Şi poala cortului.

39 Şi jertvenicul cel de aramă şi grătariul, şi rudele lui şi toate vasăle lui, şi spălătoarea, şi temeiul ei.

40 Şi pânzele curţii, şi stâlpii şi temeiurile ei, şi poala uşii curţii, şi funiile ei şi ţeruşii ei.

41 Şi toate unealtele ceale ce sânt la lucrul cortului mărturiei.

42 Şi veşmintele ceale de slujbă, ca să slujească cu eale în sfânta, veşmintele sfintei, care sânt ale lui Aaron, şi veşmintele fiilor lui ceale de slujbă; după toate câte au poruncit Domnul lui Moisi, aşea au făcut fiii lui Israil toată gătirea.

43 Şi au văzut Moisi toate lucrurile, şi era făcute aceastea în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, aşea le-au făcut pre eale, şi bine i-au cuvântat pre ei Moisi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.