×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 38

Să face jertvenicul arderii de tot cu spălătoare de aramă, şi curte, şi darurile ceale adusă să numără.

1 Şi au făcut jertvenic de ardere de tot din leamne neputrede de cinci coţi de lung, şi de cinci coţi de lat, în patru muchi era jertvenicul, şi de trei coţi înălţimea lui.

2 Şi au făcut coarnele pre ceale patru muchi, dintr-însul era coarnele, şi le-au acoperit cu aramă.

3 Şi au făcut cunună jertvenicului, şi acoperemântul lui şi păharăle lui şi furcuţele ceale de carne ale lui şi cădealniţa lui şi toate vasăle lui le-au făcut de aramă.

4 Şi i-au făcut lui grătariu, lucru ca mreajea de aramă.

5 Şi au făcut grătariului patru verigi de aramă în patru părţi, şi le-au pus supt grătariul până la jumătate de jertvenic.

6 Şi au făcut rude jertvenicului de leamne neputrede, şi le-au ferecat cu aramă, şi au băgat rudele prin verigile ceale din coastele jertvenicului, când l-au râdicat pre el.

7 Găunos de scânduri l-au făcut.

8 Şi au făcut spălătoare de aramă, şi temeiul ei de aramă întrăa oglinzile muierilor celor ce au postit, care au postit la uşile cortului mărturieib.

9 Şi au făcut curtea, despre amiiazăzi, pânzele curţii, de roşu răsucit, de o sută preste sută de coţi.

10 Şi stâlpii lor, doaozeci, şi temeiurile lor, doaozeci de aramă, şi copcele lor şi aripile lor, de argint.

11 Şi în laturea cea despre miiazănoapte, de o sută preste sută de coţi, şi stâlpii lor doaozeci, şi temeiurile lor doaozeci de aramă, şi copcele lor şi aripile lor, de argint.

12 Şi, în laturea cea despre mare, păretare de cincizeci de coţi, stâlpii lor, zeace, şi temeiurile lor, zeace, şi copcele lor şi aripile lor, de argint.

13 Şi în laturea cea de cătră răsărit, de cincizeci de coţi.

14 Pânze de cincisprăzeace coţi dindărăpt, şi stâlpii lor, trei, şi temeiurile lor, trei.

15 Şi dindărăptul al doilea, de o parte şi de alta, spre uşea curţii, păretare de cincisprăzeace coţi, şi stâlpii lor, trei, şi temeiurile lor, trei.

16 Toate păretarele cortului, de mătasă răsucită.

17 Şi temeiurile stâlpilor, de aramă, şi chiotorile lor, de argint, şi capetele lor, ferecate primprejur cu argint, şi stâlpii, primprejur ferecaţi cu argint, toţi stâlpii curţii.

18 Şi acoperemântul porţii curţii, lucru de împestritoriu, de vânăt şi de mohorât şi de roşu răsucit şi de mătasă împletită, de doaozeci de coţi de lung, şi de înalt şi de larg, de cinci coţi, potrivindu-să pânzelor curţii.

19 Şi stâlpii lor, patru, şi temeiurile lor, patru, de aramă, şi chiotorile lor, de argint, şi capetele lor, ferecate cu argint.

20 Şi toate ţeruşele curţii împrejur, de aramă.

21 Şi aceasta easte tocmeala cortului mărturiei, după cum s-au poruncit lui Moisi, să fie slujba leviţilor prin Itamar, fiiul lui Aaron, preotului.

22 Şi Veseleil, fiiul lui Urie, din neaul lui Iuda, au făcut după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

23 Şi Eliav, feciorul lui Ahisamah, din neamul lui Dan, carele au fost meşter mai mare preste ceale ţesute şi preste ceale cusute şi preste ceale împestrite, au ţesut cu vânăt şi cu mohorât şi cu roşu răsucit şi cu mătasă.

24 Tot aurul care s-au lucrat la lucruri, după tot lucrul sfintelor, s-au făcut aur din zăciuială, doaozeci şi noao de talanţi şi şeapte sute şi treizeci de sicli, după siclul cel sfânt.

25 Şi argintul ce s-au adus dar de la oamenii cei număraţi ai adunării, o sută de talanţi şi o mie şeapte sute şeaptezeci şi cinci de sicli, o drahmă pe cap, jumătate de siclu, după siclul cel sfânt.

26 Tot acela mergea la număr, carele era de doaozeci de ani, şi mai sus la şease sute şi trei de mii şi cinci sute şi cincizeci.

27 Şi au fost acea sută de talanţi de argint la vărsarea capetelor cortului şi la capetele acoperemântului.

28 O sută de capete la o sută de talanţi, un talant la un capet.

29 Şi cei o mie şeapte sute şeaptezeci şi cinci de sicli i-au făcut la chiotorile stâlpilor, şi au poleit căpătâiele lor, şi i-au împodobit pre ei.

30 Şi aramă s-au adus trei sute şi şeaptezeci de talanţi, doao mii şi patru sute de sicli.

31 Şi au făcut dintr-însa pragurile uşii cortului mărturiei, şi jertvenicul cel de aramă cu grătariul lui, şi toate vasele jertvenicului.

32 Şi temeiurile curţii primprejur, şi pragurile porţii curţii, şi ţeruşii cortului, şi ţeruşii curţii primprejur.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.